Zonnekaart: hoeveel kan uw dak u opbrengen?

14/11/2018

Leefmilieu Brussel publiceert de Zonnekaart. Door dit nieuwe instrument kan de Brusselaar de kostprijs en de winst van een fotovoltaïsche installatie inschatten. Voer uw adres in via www.zonnekaart.brussels en ontvang gratis een raming van het fotovoltaïsche en thermische zonnepotentieel van uw dak.

Hoe werkt het?

Na het invoeren van uw adres krijgt u een visuele voorstelling van uw dak. U krijgt ook informatie over de delen van uw dak die zonnepotentieel hebben, over het aantal zonnepanelen dat noodzakelijk is om de productie te maximaliseren, en over de kostprijs van de installatie. U ontvangt daarenboven een raming van de winst die de installatie kan opbrengen, dankzij de verkoop van groenestroomcertificaten gedurende 10 jaar enerzijds en de energiebesparing anderzijds. En u krijgt ook een overzicht van de milieuwinst.

Er is ook andere informatie beschikbaar, zoals de lijst met gecertificeerde installateurs en de berekening van de maandelijkse aflossingen wanneer u een lening aangaat. Sinds 2017 komt de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen ook in aanmerking voor de Brusselse Groene Lening.

De gebruiker kan ook een simulatierapport downloaden en met een installateur contact opnemen die de raming nog accurater zal komen maken. Ook al berekent de kaart immers goed de globale impact van schaduw op een dakoppervlak, toch blijft de rol van de installateur van essentieel belang om te bepalen waar de panelen geplaatst moeten worden.

De productie van hernieuwbare energie tegen 2030 verviervoudigen

In Brussel vertegenwoordigt fotovoltaïsche energie het grootste productiepotentieel van groene energie. Deze zonnekaart is dan ook een van de speerpunten in het beleid voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 2030 wil het Gewest jaarlijks 184,68 Gwh van zijn energie met behulp van fotovoltaïsche zonnepanelen produceren. In 2016 bedroeg de jaarlijkse productie 42,67 Gwh. De uitdaging is groot en het Gewest wil op de ingeslagen weg voortgaan.

Datum van de update: 14/11/2018