Zin in een boeiende en actieve job ten dienste van het leefmilieu? Kom ook werken bij Leefmilieu Brussel!

05/10/2020
Leefmilieu Brussel werft aan tuiniesters, bosaarbeidsters, etc. (m/v/x) Stuur je kandidatuur naar jobs.terrein@leefmilieu.brussels

Elk jaar verwelkomt Leefmilieu Brussel een vijftigtal Brusselse kortgeschoolde jongeren van minder dan 25 jaar en biedt hen de kans een eerste beroepservaring op te doen.  

Heb je zin om een opleiding te volgen voor een administratief beroep (onthaalmedewerker of - medewerkster, administratief adjunct (m/v/x) of een beroep op het terrein (tuinier en tuinierster, parkwachter en parkwachtster, bosarbeider en bosarbeidster,...)?

Dan zijn de startbaanovereenkomsten van Leefmilieu Brussel voor jou gemaakt!

Je zal tijdens het hele parcours worden begeleid en gevolgd door een team van professionals. Deze zullen er ook voor zorgen dat je regelmatig wordt geëvalueerd met het oog op je professionele ontwikkeling.  

De voorgestelde opleidingen zullen je toelaten bijkomende competenties te verwerven met een echte toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt (opleiding en attest “Wet-Tobback” in de preventie- en veiligheidssector, voortgezette opleiding tuinbouw, opleiding kantoorautomatisering,...).

Om je zoektocht naar een job bij de gewestelijke overheid te vergemakkelijken, zal je de gelegenheid krijgen om op het einde van het contract zeer praktische modules te volgen die gebaseerd zijn op concrete tips en oefeningen. Je zal ook algemene informatie krijgen over de aanwervingsprocedures en de essentiële partners om een job in de wacht te slepen.

Interesse? Raadpleeg onze werkaanbiedingen of bel ons op 02/775.75.75.

Datum van de update: 16/10/2020