Zaterdag 14 oktober is het de Nacht van de Duisternis!

03/10/2017

De organisatie van de “Nacht van de Duisternis” biedt de kans om te sensibiliseren voor lichtvervuiling en energieverspilling. Door deel te nemen aan dit symbolische evenement tonen de gewesten, gemeenten, bedrijven en inwoners, die ertoe worden aangezet onnodige verlichting te doven, dat ze zich bewust zijn van de problematiek.

Waarom een Nacht van de Duisternis ?

We zijn ons er vandaag allemaal van bewust dat energieverspilling niet alleen zeer kostelijk is, maar ook een impact heeft op de klimaatveranderingen. Minder bekend is echter dat nachtelijke verlichting een negatieve impact heeft op de mens en de ecosystemen (fauna, flora, …).

Kunstmatige verlichting, die vaak te krachtig is en te veel aanwezig is of die slecht gebruikt wordt,  schaadt de normale duisternis die ’s nachts wenselijk is. Ze kan gezondheidsproblemen veroorzaken, gewoon al door de slaap te verstoren.  

Kunstmatige verlichting ’s nachts kan ook dieren schade toebrengen. Ze ontregelt hun biologisch ritme, kan hun mobiliteit verminderen, hen desoriënteren of hun jachtgebied verkleinen omdat ze een “versperrend effect” creëert. Ze kan zelfs een negatieve impact hebben op hun natuurlijke voortplanting.

Daarom heeft men in het Brussels Gewest beleidsmatig besloten om in de groene ruimten, beheerd door Leefmilieu Brussel, de verlichting ’s nachts te beperken. Dat is gunstig voor de overheidsuitgaven, onze biodiversiteit en voor de strijd tegen de klimaatontwrichting.

Meer info …

Meer info en de lijst met activiteiten in Brussel en het Waals Gewest : www.nuitdelobscurite.be

Lijst met activiteiten in het Vlaams Gewest : www.nachtvandeduisternis.be

Lees onze infofiche over lichtverontreiniging (.pdf)  

Datum van de update: 03/10/2017