Zadenbeurs en een lezing-debat rond het thema "Moestuinen en bodemverontreiniging in Brussel" – 04/02/2018

29/01/2018
Zadenbeurs  04/02/2018

Zware metalen, koolwaterstoffen, pesticiden, allemaal stoffen die in staat zijn de stadsgronden waarop we willen telen, verontreinigen… Dit maakt dat sommige tuinders van de Brusselse moestuinen hun toevlucht moeten nemen in het kweken in bakken of kostelijke methodes zoals het uitgraven en vervangen van de aarde. Bovendien bestaat er een zekere onduidelijkheid rond de sanitaire risico’s die gelinkt zijn aan het eten van « besmette » groenten en eveneens wat betreft de beheersmethodes voor vervuilde gronden zoals bio- of photoremediatie. Tegenover deze complexe situatie voelen tuinders zich vaak hulpeloos wanneer ze een verontreiniging ontdekken. Soms hebben ze het gevoel dat ze niet kunnen deelnemen aan de beslissingen die de overheden nemen. De ambitie van de ontmoeting van 4 februari is om de uitdagingen te verduidelijken en concrete maatregelen te bespreken.

Welk type verontreiniging komen we tegen in Brussel ? Hoe weten of een grond vervuild is ? Wat zijn de risico’s voor de volksgezondheid ? Wat doen wanneer de grondverontreiniging bewezen is ? Zijn kweken in bakken of uitgraving de enige mogelijke oplossingen ? Wat zijn de mogelijkheden en limieten van de zogezegde « zachte » methodes  (bio- phytoremediatie) om de grondverontreiniging te beheren ?

Zadenbeurs voor eenieder – 14u-16u

Als je zaaigoed hebt om te delen, schrijf dan in dan reserveren we een tafel voor jou.

Lezing-debat – 16u-18u

Getuigenissen van Brusselse tuinders rond de vraag van de grondverontreiniging in de moestuinen zullen het debat verrijken.

16u00 : « De grondverontreiniging in de Brusselse moestuinen » door Wouter François, verantwoordelijke van het opvolgen van de studies en de behandeling van verontreinigde gronden van de afdeling inspectie en verontreinigde bodems bij Leefmilieu Brussel.

Welke zijn de verschillende vormen van grondverontreiniging waarmee de stadsmoestuinen geconfronteerd worden ? Welke zijn de meest voorkomende verontreinigende stoffen die aanwezig zijn in de Brusselse gronden ? Welke informatiebronnen laten toe de staat van de bodem te kennen in Brussel ?

Wouter François zal de reeds 13 jaar heersende wetgeving omtrent het beheer van verontreinigde gronden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toelichten. Hij zal eveneens de « Praktische gids van de bodemanalyse om te telen in de stad » gerealiseerd door Leefmilieu Brussel om de tuinders te begeleiden, voorstellen.

16u20 : « Welke oplossingen om gezonde groenten te eten na de ontdekking van een verontreinigd terrein ? door Thierry Lebeau, Professor aan de Universiteit van Nantes, coordinator van het project POLLUSOLS & partner van het project JASSUR

Het JASSUR-project (voor Jardins ASSociatifs URbains) werd ontwikkeld door twaalf partners uit de onderzoeks- en verenigingenwereld en werkt rond zeven Franse stadsgebieden. Ze hebben onder andere de vraag van de grondverontreiniging in collectieve stadstuinen op een transdisciplinaire manier bestudeerd. Wat zijn de contaminatiewegen ? Is het gevaarlijk om op vervuilde grond gekweekte groenten te eten ? Wat kunnen de tuinders doen wanneer de grond van een collectieve tuin verontreinigd is ? Welke « zachte » methodes (via phyto- of bioremediatie) die respectvol zijn voor de grondkwaliteit kunnen we ontwikkelen om de verontreiniging te beheren ? Kunnen we de tuiniersactiviteit voortzetten op een verontreinigd terrein en tegelijkertijd de verontreiniging beheren ?

16u50 : Debat met de deelnemers

17u15 : Diploma-uitreiking van de Moestuinmeesters en Compostmeesters van de promotie van het jaar 2017 

>Aperitief – 18u

Om verspilling tegen te gaan, gelieve u in te schrijven voor 27 januari

Zondag 4 februari 2018 vanaf 14u in de lokalen van BEL aan Thurn & Taxis (Havenlaan 86C – 1000 Brussel)

Toegangsplan

 Zich inschrijven

Datum van de update: 01/02/2018