Zadenbeurs en conferentie-debat over de bescherming van bijen in Brussel

11/01/2017

Op zondag 22 januari organiseert Leefmilieu Brussel een zadenbeurs in samenwerking met het Collectief ipé en het Réseau des jardins semenciers bruxellois, gevolgd door een conferentie-debat « Stadsbijen of hoe de bijen in Brussel te beschermen» in het kader van de Good Food strategie.

Appels, aardbeien, kolen, amandelen….zoveel door de mens verbouwde planten om zich te voeden die afhankelijk zijn van dierlijke bestuiving, met name door bijen. Bijna 87 (voedings)plantensoorten, een derde van de wereldproductie vertegenwoordigend, worden bedreigd door de enorme teruggang van de bijen, net als 75 tot 80% van de wilde flora van gematigde ecosystemen. De stad is een omgeving waar bijen kunnen gedijen, maar onder welke voorwaarden?

De ambitie van de bijeenkomst van 22 januari is het verduidelijken van de belangen die op het spel staan en het in de schijnwerpers zetten van concrete acties.

Programma

  • 14u – 16u : Zadenbeurs open voor iedereen
  • 16u : « Naar een strategie voor bestuivende bijen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » door Julien Ruelle, verantwoordelijke voor het gewestelijke programma voor vermindering van bestrijdingsmiddelen bij Leefmilieu Brussel, afdeling Groene Ruimten.
  • 16u15 : « Wilde bijen in de stad : verscheidenheid, bedreigingen en opportuniteiten om onze stedelijke inrichting te herzien » door Nicolas Vereecken, landbouwkundig ingenieur en doctor in de biologische wetenschappen en houder van de leerstoel voor agro-ecologie aan de ULB.
  • 16u50 : « Ondersteunen van bijen in de stad : doe de natuur een plezier » door Marc Wollast, coördinator van d’Apis Bruoc Sella, associatie van leefomgevingsonderwijs, gericht op het opnieuw creëren van de verbinding tussen de mens en de natuur in de stad

.
  • 17u10 : « Wat is stedelijke bijenteelt ? » door Yves van Parys, spreker en bestuurder van de Sociéte Royale d’Apiculture de Bruxelles et ses Environs, SRABE vzw.
  • 17u30: Debat met de deelnemers  • 18u : Gezellige drink

Praktische informatie

  • Waar:  in de lokalen van Leefmilieu Brussel op de Thurn & Taxis-site - Havenlaan, 86C – 1000 Brussel
  • Wanneer : zondag 22 januari 2017

Vrije toegang, gelieve in te schrijven vóór 15 januari.

Datum van de update: 11/01/2017