Wilt u een opleidingscentrum voor klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen worden? (professionnels)

23/07/2015

U bent een opleidingsorganisatie en wil theoretische en praktische opleidingen geven over klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen van categorie M1 (vervoer van passagiers met maximum 8+1 zitplaatsen) en N1 (vervoer van goederen met een maximumgewicht van ten hoogste 3,5 ton)?

Dan moet u eerst worden erkend door Leefmilieu Brussel.

Er zijn twee procedures: ofwel een erkenningsaanvraag als u reeds erkend bent door een ander Gewest of een andere lidstaat van de Europese Unie; ofwel een aanvraag voor een erkenning door het Brussels Gewest, als dat nog niet het geval is.

Alle info

Datum van de update: 19/11/2015