Wetboek van de energiemarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

29/01/2014

De vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkten is sinds 1 januari 2007 een realiteit voor de particulieren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Daarom heeft het Gewest in een brede waaier aan wetgevende teksten voorzien om de interacties tussen de verschillende gewestelijke spelers op de vrijgemaakte markten te begeleiden : de eindgebruikers, de regulator, de distributienetbeheerders, de leveranciers.

Dit wetgevend kader heeft geleid tot de aanwezigheid van vele leveranciers in Brussel en de ontwikkeling van een competitief aanbod terwijl de verbruikers goed worden beschermd, met bijzondere aandacht voor de bescherming van kwetsbare gezinnen. Het heeft ook de komst van diverse gesprekspartners mogelijk gemaakt : BRUGEL en zijn geschillendienst, de Raad van gebruikers van elektriciteit en gas, de dienst voor advies en begeleiding Infor GasElek.

Op 1 januari 2014 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een compilatie van de belangrijkste teksten over de energiemarkten uitgegeven:  de "Energiecode in het Brussels Gewest: Wetgeving van kracht na 7 jaar vrijmaking voor particulieren".

» Download het wetboek gratis (.pdf) of bestel via e-mail (zolang de voorraad strekt). 

 

Datum van de update: 18/01/2017