Werken in het Zoniënwoud, om de amfibieën te redden

11/02/2015

De Duboislaan/Harasdreef doorkruist een topgebied voor amfibieën in het Zoniënwoud. In het voorjaar is er gedurende enkele nachten een intensieve paddentrek. Tussen 2010 en 2012 werden tot meer dan 1700 overstekende dieren in één voorjaar geteld. Het verkeer op de Duboislaan veroorzaakt tijdens deze nachten uiteraard een grote sterfte. Het Agentschap voor Natuur en Bos, verantwoordelijk voor het deel van het Zoniënwoud op Vlaams grondgebied, heeft daarom beslist om twee amfibietunnels en zo’n 300m geleidingswanden te installeren.

Het Agentschap voor Natuur en Bos en Leefmilieu Brussel zullen voor deze werken de weg afsluiten van zondag 15 februari vanaf 20u tot en met zondag 22 februari (18u). Ook t.h.v. de Duisburgsesteenweg te Tervuren zullen er in februari-maart geleidingswanden geïnstalleerd worden die aansluiten op de bestaande amfibietunnels.

Europese Topnatuur

Het Zoniënwoud is niet alleen in ons land, maar zelfs op Europees niveau erkend als ‘topnatuur’. Het is dan ook opgenomen in het Natura 2000-netwerk van Europese waardevolle natuurgebieden. Het woud is voor tal van organismen belangrijk, onder meer voor amfibieën. Van padden, kikkers en salamanders is bekend dat zij zich in de winter verbergen onder het bladerdek van het bos, om in het voorjaar in beweging te komen en hun voortplantingsplaatsen op te zoeken, door de Duboislaan en het verlengde ervan, de Harasdreef, over te steken. Dat fenomeen, ook wel ‘paddentrek’ geheten, heeft tal van verkeersslachtoffers tot gevolg!

Een langetermijnoplossing – ook in Tervuren

Het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode stelde in 2013 en 2014 aan de beide buurgemeentes Ukkel en Hoeilaart voor om de Duboislaan af te sluiten tijdens de nachten van intensieve paddentrek. Om dit te verwezenlijken werken de bosbeheerders van het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de informatiediensten van de drie betrokken gemeentes en de drie politiezones samen. Maar er werd ook gezocht naar een oplossing op lange termijn. Deze komt er nu door de aanleg van twee amfibietunnels en geleidingswanden.

Datum van de update: 11/02/2015