Welke paddenstoel is dit?

11/10/2017

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn niet minder dan 1.255 paddenstoelsoorten geteld. Maar hoe herkent u ze? Deze nieuwe zoekkaart helpt u om enkele van de meest opmerkelijke soorten te leren identificeren... maar enkel om ze te bewonderen, want in de Brusselse natuur (parken en bossen, natuur- en bosreservaten, Natura 2000-gebieden, enz.) mogen geen paddenstoelen worden geplukt.

Paddenstoelen zijn ecologisch gezien heel belangrijk en moeten dus worden beschermd. Habitats die verdwijnen, de bodem die wordt vertrappeld en paddenstoelenpluk zijn de voornaamste bedreigingen. Paddenstoelen werken samen met bomen om voedingsstoffen uit te wisselen, ze helpen bij de biologische afbraak van dood hout en dode bladeren om die in organische materie om te zetten, ze dienen als voedsel voor heel wat dieren... Ze zijn kortom onontbeerlijke bondgenoten van een leefmilieu dat in goede gezondheid verkeert.

Deze zoekkaart wil geen paddenstoelspecialist van u maken, maar wil u helpen om de meest courante soorten te herkennen.

Bestel nu uw zoekkaarten!

Nieuwsgierige Brusselaar, natuurvereniging, natuurgids…? Bestel nu de papieren versies van de zoekkaarten via de dienst Info-Leefmilieu op 02 775 75 75 of per e-mail (info@leefmilieu.brussels). Neem uw verrekijker of fototoestel mee en trek eropuit voor spannende ontdekkingen in de Brusselse natuur! U kunt de pdf’s ook rechtstreeks downloaden via onderstaande links.

Datum van de update: 26/08/2020