Week zonder pesticiden: activiteiten met ‘nul pesticiden’ in uw buurt!

15/03/2016

Van 20 tot 30 maart 2016 streeft Brussel naar ‘nul pesticiden’! Naar aanleiding van de intussen bekende ‘Week zonder pesticiden’, worden er talrijke activiteiten georganiseerd overal in Brussel en in Wallonië om zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren voor de risico’s van dit type producten. Het is voor iedereen van belang dat we alternatieven gebruiken. Sommige activiteiten zijn ook bedoeld voor professionals.  

Ontdek de nieuwe wetgeving

Het gebruik van pesticiden is voortaan verboden in de openbare ruimte. Bovendien is sinds 25 november 2015 de verkoop van pesticiden beter omkaderd en moet het publiek beter worden geïnformeerd in de winkel. De Week zonder pesticiden is dus de ideale gelegenheid om meer te weten te komen over deze nieuwe wetgeving en haar bestaansreden, en ook om te leren hoe u zonder pesticiden uw tuin en moestuin kan onderhouden.

Ons drinkwater beschermen

Wist u dat 3% van het drinkwater in Brussel wordt gewonnen onder het Ter Kamerenbos en het Zoniënwoud?

Sinds 1 januari 2016 is het gebruik van pesticiden verboden voor iedereen, professionals en amateurs, in het beschermingsgebied rond de drinkwaterwinningen in het Ter Kamerenbos en langs de Lorrainedreef (wijk Bascule-Langeveld). De Week zonder pesticiden en Wereldwaterdag  (22 maart) zijn de ideale gelegenheid om er sensibiliseringsacties te voeren (20 maart).

Leefmilieu Brussel geeft het goede voorbeeld

Al vele jaren kiest Leefmilieu Brussel voor een gedifferentieerd beheer en gebruikt het alternatieve methodes waarmee het gebruik van pesticiden drastisch kan worden teruggedrongen in een groot deel van de openbare groene ruimten in onze hoofdstad (400 ha park, 1.685 ha bos en 125 ha natuurreservaat).

Activiteitenprogramma

Om het programma te raadplegen of om een activiteit in verband met pesticiden of water in te voeren, surf naar www.leefmilieu.brussels/weekzonderpesticiden.

20 maart: een zadenbeurs om transitie te zaaien!

Natagora organiseert, met de steun van Leefmilieu Brussel, een zadenbeurs als aftrap van de festiviteiten van de week zonder pesticiden.

Op het programma van de dag: verkoop van zaden en planten (wilde planten, kruiden, moestuinplanten, klimplanten, kleinfruit), compostverdeling, boekenverkoop, infostands over het Natuurnetwerk (Réseau Nature) van Natagora en over de Good Food-strategie van het Gewest, en nog zo veel meer!
Op 20/03/2016 van 10 tot 16u in Mundo-B (Edinburgstraat 26, 1050 Elsene).
 

De “Week zonder pesticiden” werd in 2006 gelanceerd door de “Action Citoyenne pour les Alternatives aux Pesticides (ACAP)” en loopt ook in heel wat andere landen in Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Ze wordt sinds 2008 in Wallonië georganiseerd (in samenwerking met Adalia) en sinds 2011 in Brussel (in samenwerking met Natagora). In 2016 organiseert Wallonië een “Lente zonder pesticiden”, van 20 maart tot 20 juni.
Datum van de update: 17/03/2016