#Wearepark.Brussels : Wie ervan houdt, houdt het proper!

20/07/2021

Met de zomerse dagen en de gezondheidscrisis worden de Brusselse groene ruimten veel drukker bezocht en wordt er dus meer afval weggegooid. Alleen al tussen januari en mei jongstleden werd 213 ton afval opgehaald, het dubbele van wat vorig jaar in dezelfde periode werd opgehaald. Een indrukwekkende toename op een moment dat er in België een lockdown was en activiteiten dus verboden waren. Die situatie kan niet blijven duren omdat ze een impact heeft op de aantrekkelijkheid van de parken, de fauna en flora en, meer in het algemeen, het leefmilieu. 

Om dit fenomeen aan te pakken versterken 53 seizoensmedewerkers, parkwachters en netheidsmedewerkers tot eind september de gewestelijke teams. En aangezien netheid een zaak is van iedereen lanceren Leefmilieu Brussel, Net Brussel en Fost Plus een campagne om de bezoekers te sensibiliseren en te responsabiliseren. Het doel? De bezoekers ertoe aanzetten de parken proper, aantrekkelijk en aangenaam te houden door er zich te gedragen zoals ze thuis zouden doen. 

De affectieve band die de burgers met de groene ruimten in hun wijk of nabij hun werkplek hebben, vormt de kern van deze campagne. Die bewoners zijn er overigens het uithangbord van. Daarom verschijnen ze op de affiches met #Wearepark.Brussels en de boodschap: ‘Afval in de vuilbak of mee naar huis’. Een boodschap die wordt verspreid via de sociale media, T-shirts, papieren zakjes en stickers voor vitrines, toonbanken en koelkasten in de handelszaken nabij de parken. 

Parallel daarmee zullen influencers in de parken opruimacties organiseren met hun community van volgers. Tot slot zijn er in verschillende Brusselse parken elk weekend, tot half september, sensibiliseringsacties op het terrein gepland. Zo zal een cargofiets de parken doorkruisen om afval in te zamelen en mensen bewust te maken van de netheid, er zullen zakasbakjes worden uitgedeeld en aan de zomerbars zullen sensibiliseringsacties plaatsvinden om mensen te herinneren aan de boetes die worden opgelegd in geval van zwerfvuil. Die boetes kunnen oplopen tot 350 euro. Al deze acties hebben één doel: de bezoekers sensibiliseren en responsabiliseren om de parken de hele zomer lang proper te houden. De campagne loopt tot 11 september.

Ook de Brusselse gemeenten en policiezones zijn belangrijke partners voor deze campagne. Ze zullen mee zorgen voor de visibiliteit van de acties en de verwezenlijking van de doelstellingen via een communicatiekit en bewustmaking in de parken.

U vindt alle informatie over deze campagne terug op de website https://wearepark.brussels/nl en praktische informatie over de gewestelijke groene ruimten op de website https://gardens.brussels/nl  

 

 

Datum van de update: 20/07/2021