Water Parcours Eau 2018. georganiseerd dankzij de steun van onder meer Leefmilieu Brussel. (professionnels)

09/02/2018

Bent u werkzaam in de huisvestingssector, de bouwsector of het landschapsbeheer? Wilt u graag waterbeheer deel laten uitmaken van uw beroepspraktijk? Weet u niet zeker hoe u dat in de praktijk kan aanpakken om tot een duurzame benadering van waterbeheer te komen dat ook ingebed is in zijn omgeving?

Neem deel aan de interactieve technische wedstrijd « Water Parcours Eau», georganiseerd dankzij de steun van onder meer Leefmilieu Brussel.

Alle info over het programma en de inschrijvingsvoorwaarden  

Datum van de update: 23/02/2018