Wat zijn de functies van de Brusselse bodems?

31/05/2022

Met het oog op de opstelling van het toekomstige Bodemplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft Leefmilieu Brussel een verkennende studie over de Brusselse bodems laten uitvoeren. Dit omvangrijke werk belicht 4 belangrijke functies van de Brusselse bodems. 

Deze studie, die werd uitgevoerd door een consortium van onderzoekers, waaronder die van de ULiège, vormt een echte inventaris van de kennis over stadsbodems. Na deze diagnose werden 4 belangrijke ecosysteemdiensten (zie kader) van de bodem geselecteerd om ervoor te zorgen dat het Brussels Gewest zo leefbaar, gezond en duurzaam mogelijk is:

  1. Ondersteuning van plantengroei en habitat voor biodiversiteit
  2. Voedselvoorziening
  3. Regeling van de watercyclus
  4. Regeling van het klimaat

De volledige studie raadplegen?  U vindt de documenten, in 4 delen, in de nuttige bronnen van de Good Soil-strategie.

Naar een nieuw gewestelijk Bodemplan

Deze studie maakt deel uit van de Brusselse Good Soil-strategie, die in 2019 werd gelanceerd.  Ze biedt een basis voor het bepalen van nieuwe, specifieke doelstellingen voor de Brusselse bodem. Deze doelstellingen zullen worden opgenomen in het eerste gewestelijk Bodemplan, dat in 2024 zal verschijnen. Tegelijkertijd zal de bodemwetgeving worden aangepast om rekening te houden met al deze kennis.

Nieuwe ambities voor bodembeheer op Europees niveau    

Met deze acties gaat het Brussels Gewest in dezelfde richting als de Europese Unie, die in 2021 haar nieuwe bodemstrategie heeft voorgesteld. Deze Europese strategie heeft tot doel een aantal doelstellingen te verwezenlijken om de gezondheid van de bodem tegen 2050 te behouden. Dit is een grote uitdaging voor de EU, aangezien gezonde bodems noodzakelijk zijn om koolstofneutraliteit te bereiken. 

Maar wat is een ecosysteemdienst van de bodem?

De bodem is veel meer dan een drager om gebouwen en wegen op te bouwen! De bodem is van essentieel belang voor het leven op aarde omdat hij het raakvlak vormt tussen lucht, water, gesteente en planten. Als zodanig levert hij een hele reeks van diensten aan onze samenleving en aan het leefmilieu. In deze context spreken we van ecosysteemdiensten. Enkele voorbeelden: 
  • Regeling van de watercyclus: in kwaliteitsvolle bodems kan regenwater infiltreren. Dankzij deze ecosysteemdienst kan het risico op overstromingen in steden sterk worden verminderd. 
  • Regeling van het klimaat: op gezonde bodems kan vegetatie groeien, wat zorgt voor koelte-eilanden in de stad. Bovendien slaan de micro-organismen in de bodem koolstof op en verminderen zij zo het broeikaseffect
  • Sociaal-culturele diensten: in een stedelijke omgeving dragen ontspanning en activiteiten in groene ruimten bij tot het welzijn van de bewoners.
Datum van de update: 31/05/2022