Vraag ondersteuning aan de Mobility and Fleet Facilitator !

22/01/2021

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zichzelf ambitieuze doelstellingen opgelegd op het gebied van luchtverontreiniging, broeikasgasemissies en energietransitie. Bedrijfsvervoerplannen en het voorbeeldgedrag van de overheden inzake transport zijn een hefboom om deze doelstellingen te bereiken.

Naast de bestaande maatregelen biedt Leefmilieu Brussel de ondersteuning en begeleiding aan door een Mobility and Fleet Facilitator.

Deze biedt individuele coaching aan voor Brusselse bedrijven en overheden om hen te begeleiden naar nieuwe mobiliteitspraktijken. In deze ondersteuning kan de Facilitator u onder meer helpen bij het opstellen van een mobiliteitsbudget, bij de transitie uw wagenpark naar decarbonisatie en duurzamer voertuiggebruik. In het algemeen adviseert hij u over alle mobiliteitsaspecten die verband houden met uw organisatie.

Samenvattend zal de Facilitator werken rond 3 belangrijke complementaire opdrachten:

  • Ondersteuning op maat voor mobiliteitscoördinatoren en vlootbeheerders: eerste contact, ontmoetingen, aanbevelingen en advies en opvolging, gepersonaliseerd voor elke ondersteunde organisatie;
  • Opleiding, evenementen, animatie van een netwerk van mobiliteits- en vlootbeheerders: de informatie die als onderdeel van de ondersteuning wordt verzameld, zal worden gebruikt voor nieuwe reflecties en het identificeren van goede praktijken die het onderwerp kunnen zijn van uitwisselingen tussen Brusselse mobiliteits- en wagenparkbeheerders;
  • Helpdesk Mobility & Fleet: een e-mailadres en een telefoonlijn voor het beantwoorden van vragen van vlootbeheerders en mobiliteitscoördinatoren.

Indien u zich wenst te laten begeleiden door de Mobility and Fleet Facilitator, kan u deze contacteren via dit e-mailadres: facilitator.mobility.fleet@leefmilieu.brussels.

 

Datum van de update: 22/01/2021