Vraag de energiepremies online aan (professionnels)

09/10/2017

Om de toegang tot de energiepremies te vergemakkelijken, is het voortaan mogelijk om via het digitale loket ‘IRISbox’ aanvragen online aan te vragen.

We herinneren eraan dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in 2017 voor de premies heeft voorzien in een budget van 22 miljoen euro, waarbij de prioriteit uitgaat naar de audit, isolatie en verwarming.

Een voldoende groot budget dus om tot het einde van het jaar aan de vraag te beantwoorden. Een oproep aan kandidaten dus …

De premies dragen er in belangrijke mate toe bij opdat het Gewest zijn geïntegreerde doelstellingen in verband met "Lucht-Klimaat-Energie" voor 2020 en 2025 behaalt.

Een makkelijkere procedure

De administratieve formaliteiten vergemakkelijken is een prioriteit voor Leefmilieu Brussel, waardoor de gezinnen en mede-eigendommen vandaag de kans krijgen hun premieaanvraag via de dienst IRISbox in te dienen.

Kom alles te weten over de wijze waarop u uw aanvraag kunt indienen

Sinds dit jaar is er ook een enkelvoudig formulier waarmee de aanvragers tegelijkertijd verschillende aanvragen kunnen indienen. De indieningstermijn van 4 maanden vanaf de saldofactuur geldt voor elke premie. Adviseer uw klanten echter om de algemene voorwaarden goed te lezen.

Informeer uw klanten tot slot dat Homegrade particulieren die hun woning in het Brussels Gewest willen opwaarderen en verbeteren, onder meer via huisbezoeken, begeleidt. 

Waartoe dienen de premies?

De energiepremies zijn een instrument voor investeringsondersteuning dat de Brusselaars ertoe aanzet de beste keuzes te maken bij de renovatie van gebouwen om er het energieverbruik en de elektriciteitsfactuur van te verlagen.

In 2016:

  • werden die premies vooral uitgekeerd aan gezinnen die 9/10e van de aanvragen vertegenwoordigden, voor 61% van het totale bedrag;
  • werden die premies vooral aangewend voor werken in woningen: 98% van de toegekende premies en 86% van de bedragen;
  • hadden die premies bijna allemaal betrekking op renovatie: meer dan 99,5% van de premies, voor meer dan 94% van het totale bedrag;
  • waren de premies in de eerste plaats gericht op de isolatie van gebouwen (69% van de bedragen), vervolgens op het gebruik van performante systemen en apparaten (verwarming).

Meer info over de energiepremies in 2017

Datum van de update: 16/11/2017