Vliegtuiglawaai: einde van de tolerantiemarge met betrekking tot de vaststellingen van overtredingen (professionnels)

16/06/2016

Krachtens de beslissing van 19 mei 2016, heeft Mevr. Céline Fremault, Brussels Minister voor het Leefmilieu, bijgevolg Leefmilieu Brussel gelast een einde te stellen, vanaf 1 januari 2017, aan de tolerantiemarge die toegepast werd met betrekking tot de vaststellingen van overtreding.

Leefmilieu Brussel waakt vanaf 1 januari 2017 over de strikte naleving van de geluidsimmissiegrenswaarden zoals vastgesteld door artikel 2 van het besluit van 27 mei 1999, teneinde het recht te garanderen op bescherming van een gezond leefmilieu, het privéleven, het familieleven en de woning. De luchtvaartmaatschappijen zullen bijgevolg gehouden zijn om de uitgevaardigde normen te respecteren teneinde een geluidsniveau toe te laten dat de bewoners een normaal leven en een herstellende nachtrust biedt.

Datum van de update: 05/07/2016