Vlaanderen: openbaar onderzoek over het ontwerp-PAS en het plan-MER

11/04/2022

Woont u in de buurt van het Vlaams Gewest? Dan kunt u deelnemen aan het openbaar onderzoek over het ontwerp van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zoals uitgewerkt door het Vlaams Gewest. 

Het Vlaams Gewest heeft een ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) opgesteld dat tot doel heeft de stikstofdepositie in speciale beschermingszones te verminderen en een kader te bieden voor het verlenen van vergunningen en toestemmingen. Er is ook een ontwerp van milieueffectenrapport (ontwerp van plan-MER) opgesteld om de impact van de PAS op het leefmilieu te onderzoeken. 

Van 19 april tot 17 juni 2022 kunt u het milieueffectenrapport (ontwerp van plan-MER) raadplegen en deelnemen aan het openbaar onderzoek om uw opmerkingen en bezorgen.

Hoe deelnemen?

Op 4 april 2022 heeft het departement Omgeving het openbaar onderzoek op zijn website aangekondigd. De documenten zullen voor raadpleging beschikbaar zijn bij de start van het openbaar onderzoek op 19 april 2022.

Alle informatie over het openbaar onderzoek zal op de website van het departement Omgeving staan. 

Tijdens het openbaar onderzoek kunt u uw opmerkingen en reacties kenbaar maken via: 

Departement Omgeving 
Afdeling Strategie, Internationaal, Digitalisering en Organisatie i.k.v. Openbaar onderzoek plan-MER-PAS
Koning Albert II-Laan 20, bus 8  
1000 Brussel
België 

Datum van de update: 11/04/2022