Vervuilingspieken: het nieuwe noodplan (professionnels)

27/08/2018
parc villo

Hoe kunnen we de luchtkwaliteit verbeteren om de negatieve gevolgen ervan op de volksgezondheid in te perken? Onder meer door winterse vervuilingspieken te voorkomen. Vanaf 1 oktober treedt een nieuw noodplan in werking. Dit nieuwe initiatief zal enkele veranderingen met zich meebrengen voor de Brusselse bedrijven en burgers. Voorbereid zijn is de boodschap!

Wat verandert er?

Op basis van de 10 jaar ervaring sinds de inwerkingtreding van het besluit ‘tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof (PM10) en door stikstofdioxiden (NO2) te voorkomen’, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering eind juni een besluit aangenomen ter wijziging van het vorige. De voornaamste wijzigingen luiden als volgt:

- Lucht: invoering van een nieuw vervuilingsniveau: PM 2,5.

- Methodologie: verduidelijking van de criteria voor de overschrijding van de drempelwaarden, die vanaf nu het hele jaar van toepassing zijn.

- Drempelwaarden: invoering van een nieuwe drempelwaarde, ‘0’, ook ‘informatie- en bewustmakingsdrempel’ genoemd – toevoeging van het begrip ‘aanhouden’ van de drempelwaarde 0, ook ‘informatie- en interventiedrempel’ genoemd, en samenvoeging van de drempelwaarden 2 en 3.

Concreet voorziet men voor elke drempelwaarde specifieke maatregelen:

 

Maatregelen

Concentratie PM2.5

Concentratie PM10

Maximale dagconcentraties van NO2 op een periode van een uur

Drempelwaarde 0

Informatie- en bewustmakingsdrempel

 • Specifieke communicatie over de aard van de vervuiling en de gevolgen voor de gezondheid
 • Bewustmaking van het grote publiek om attitudes aan te nemen die minder luchtvervuiling veroorzaken (verplaatsingen vermijden of opteren voor alternatieven voor de individuele wagen, verwarming met hout vermijden, enz.).

36 tot 50 µg/m³

(concentratie waargenomen tijdens de laatste 24 uur)

51 tot 70 µg/m³

(concentratie waargenomen tijdens de laatste 24 uur)

-

Na 2 opeenvolgende dagen van de informatie- en bewustmakingsdrempel:

Informatie- en interventiedrempel

 

Ter aanvulling van de maatregelen in het kader van de informatie- en bewustmakingsdrempel:

 • Snelheidsbeperking tot 50 km/u op de trajecten waar normaal een snelheidsbeperking geldt tot 90 km/u
 • Snelheidsbeperking tot 90 km/u op de trajecten waar normaal een snelheidsbeperking geldt tot 120 km/u
 • De politie voert extra snelheidscontroles uit
 • Gratis dagticket van Villo!
 • Gratis vervoer op de Brusselse metro, tram en bus (MIVB)
 • Verbod op het gebruik van houtverwarming, behalve wanneer dit de enige verwarmingsbron is in de woning

36 tot 50 µg/m³

(aanhouden van de informatiedrempel gedurende 2 opeenvolgende dagen)

51 tot 70 µg/m³

(aanhouden van de informatiedrempel gedurende 2 opeenvolgende dagen)

-

Interventiedrempel 1

Ter aanvulling van de maatregelen in het kader van de informatie- en bewustmakingsdrempel:

 • Snelheidsbeperking tot 50 km/u op de trajecten waar normaal een snelheidsbeperking geldt tot 90 km/u
 • Snelheidsbeperking tot 90 km/u op de trajecten waar normaal een snelheidsbeperking geldt tot 120 km/u
 • De politie voert extra snelheidscontroles uit
 • Gratis dagticket van Villo!
 • Gratis gebruik van de Brusselse metro, tram en bus (MIVB)
 • Verbod op het gebruik van houtverwarming, behalve wanneer dit de enige verwarmingsbron is in de woning
 • De temperatuur wordt beperkt tot 20°C in gebouwen behorende tot de dienstensector (voor verwarmingssystemen of ingedeelde inrichtingen)

51 tot 70 µg/m³

(dagconcentraties)

71 tot 100 µg/m³

(dagconcentraties)

151 tot 200 µg/m³

Interventiedrempel 2

Ter aanvulling van de maatregelen van interventiedrempel 1:

 • Circulatieverbod voor alle voertuigtypes (inclusief vrachtwagens en gemotoriseerde tweewielers) binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze maatregelen zijn niet van toepassing op de Ring en afwijkingen zijn mogelijk.

71 µg/m³ en hoger

(dagconcentraties)

101 µg/m³ en hoger

(dagconcentraties)

201 µg/m³ en hoger

 

Bij drempelwaarde 2 kan men geen afwijkingen meer aanvragen bij de gemeente. Bij controles zullen de bestuurders moeten aantonen dat ze voldoen aan de afwijkingsvoorwaarden. Raadpleeg de lijst met voertuigen die in aanmerking komen voor een afwijking: luchtkwaliteit.brussels

Download de app ‘Brussels Air’ en blijf voortdurend op de hoogte van de luchtkwaliteit in Brussel en van eventuele vervuilingspieken.

U vindt alle informatie op luchtkwaliteit.brussels

 

Datum van de update: 28/08/2018