Versterkt geluid: vanaf 21 februari gelden er nieuwe regels (professionnels)

21/02/2018

Het nieuwe besluit over “Versterkt geluid” treedt in werking op 21 februari 2018. Vanaf die datum zullen alle Brusselse activiteiten die versterkt geluid verspreiden, ongeacht of ze zich in openlucht afspelen of niet, de nieuwe regels moeten naleven om het publiek te beschermen tegen geluidsoverlast.

De nieuwe regels zijn bedoeld om het publiek te beschermen tegen geluidsoverlast. Bijvoorbeeld als u tussen middernacht en 7 uur versterkt geluid wilt verspreiden, moet u altijd een milieuaangifte doen bij de gemeente waar uw etablissement zich bevindt, ongeacht het geluidsniveau. Deze verplichting geldt voor alle etablissementen die toegankelijk zijn voor het publiek, ook voor evenementen in openlucht en voor tijdelijke evenementen, behalve indien :

OF als:

  • de totale oppervlakte van de etablissement bedraagt meer dan 200 m² en valt onder de oude rubrieken 134 of 135

Het specifieke aangifteformulier voor etablissementen die versterkt geluid na middernacht verspreiden (rub 135c)

Inrichtingen die reeds bestaan op het moment van de inwerkingtreding van de wetgeving, moeten deze aangifte bij hun gemeente indienen vóór 21 augustus 2018 (d.w.z. ten laatste 6 maanden na de inwerkingtreding van de reglementering). 

Voor meer info

 

Datum van de update: 01/03/2018