Versterkt geluid: uw oren krijgen een VIP-behandeling

03/02/2017

Eén op de twee jongeren heeft op 20-jarige leeftijd reeds te maken gekregen met gehoorproblemen. Als gevolg van deze vaststelling wil dit nieuwe besluit de Brusselaars sensibiliseren en beschermen tegen gehoorproblemen. Het stelt een duidelijk kader en maximaal toegelaten geluidsniveaus voor de verspreiding van versterkt geluid vast. Brussel kent heel wat activiteiten waarvoor versterkt geluid nodig is, of dat nu in zalen of buiten is. Boven een bepaalde drempel kan de verhoging van het volume een probleem vormen voor de personen die er werken, die de stad bezoeken of voor de buurtbewoners. 

Het publiek beschermen: een kwestie van volksgezondheid

Bijna 90% van alle jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar heeft ten minste al eenmaal last gehad van oorsuizen na te zijn blootgesteld aan een ongepast geluidsniveau. Jammer genoeg heeft bijna 15% al last van tekenen van onomkeerbare gehoorletsels als gevolg van blootstelling aan een aanzienlijke geluidsdosis (zowel in duur als intensiteit). Dergelijke trauma's raken in het bijzonder de inwoners van grote stedelijke agglomeraties. Het publiek beschermen is dus een kwestie van volksgezondheid.

Nieuwe context, iedereen is betrokken

Tegenover een regelgeving die in onbruik geraakt is, diepgaande wijzigingen in de muzikale omgeving (veel meer lage frequenties) en in de luistergewoontes (hoger volume) komt de nieuwe wetgeving met een duidelijk kader voor de verspreiding van versterkt geluid voor muziek en de stem. Alle actoren die te maken hebben met geluid zijn betrokken: het publiek, de uitbaters van zalen, de horecasector, de huurders van zalen, de diensten die milieuvergunningen afleveren en uiteraard het personeel dat belast is met het controleren van de Brusselse geluidswetgeving.

Strikte beschermingsmaatregelen

Voortaan bedraagt het maximumniveau van versterkt geluid zonder voorwaarden 85 dB. Twee uitzonderingen laten volumes toe van 95 dB en 100 dB (het hoogste toegelaten geluidsniveau door de WGO). Hoe hoger het volume, hoe strikter de voorwaarden om het publiek te beschermen: informatie en affichering van het geluidsniveau in realtime om het publiek bewust te maken van zijn blootstelling aan lawaai. Voor het hoogst toegelaten geluidsniveau zijn oordopjes en "stille" zones voorzien. 

Meer info

Gehoorschade: maatregelen om versterkt geluid beter te controleren in Brussel

Datum van de update: 09/02/2017