Versterkt geluid: materiaal voor de weergave en registratie van de geluidsniveaus (professionnels)

15/12/2017

U organiseert evenementen of u beheert etablissementen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest versterkt geluid verspreiden ?

Vanaf 21/02/2018 evolueren de regels voor de verspreiding van geluidsniveaus in Brussel.

Om u te helpen om aan de normen te beantwoorden, heeft Leefmilieu Brussel voor u een overzicht gemaakt van de leveranciers die displays (/registreertoestellen) van geluidsniveaus aanbieden die aan de wetgeving beantwoorden of die als dusdanig door de leverancier zijn gecertificeerd: raadpleeg de vergelijkende tabel (.pdf) (niet-limitatieve lijst)

Opmerking: Leveranciers of fabrikanten van apparatuur die van mening zijn dat zij aan deze wetgeving voldoen en in deze tabel willen worden opgenomen, worden verzocht op dit bijzonder bestek in te gaan: alle nieuwe prijsoffertes moeten ten laatste 10 werkdagen voor de publicatie van de bijgewerkt tabel worden ingediend (om de 3 maanden vanaf 15/12/2017).
Datum van de update: 24/07/2018