Versterkt geluid: een tool om u te helpen (professionnels)

13/10/2017

Het nieuwe besluit over “Versterkt geluid” zal op 21 februari 2018 in werking treden.  Vanaf die datum zullen alle Brusselse activiteiten die versterkt geluid verspreiden, ongeacht of ze zich in open lucht afspelen of niet, de nieuwe regels moeten naleven om het publiek te beschermen tegen geluidsoverlast.

Leefmilieu Brussel publiceert de nieuwe Gids Versterkt geluid om u toelichting te geven bij de algemene principes van de wetgeving, de maatregelen die moeten worden genomen volgens de geluidsdrempel die u wil hanteren, de meetapparatuur die moet worden geïnstalleerd en de wijze waarop u die zich kunt aanschaffen. De Gids is rijkelijk geïllustreerd, met duidelijke informatie en overzichtstabellen, is opgesteld in een toegankelijke taal, is aangenaam om lezen en geeft onder meer een overzicht van de begeleidingstools, zoals infosessies, waarin Leefmilieu Brussel voorziet.  

Infosessies op maat

Leefmilieu Brussel organiseert infosessies, in samenwerking met de verschillende betrokken sectoren zoals de Brusselse Ho.Re.Ca federatie en het Brussels Kunstoverleg (RAB-BKO).

De volgende informatiesessie vindt plaats op 17 oktober. Ze zal worden gevolgd door een presentatieforum waarbij de leveranciers van technisch materiaal (display-registreertoestellen) hun producten zullen voorstellen. 

Meer informatie op www.leefmilieu.brussels

Voor de professionelen uit de bouwsector en de bouwheren organiseert Leefmilieu Brussel op 27 oktober 2017 een seminarie “Duurzame gebouwen” over “Het akoestische ontwerp van locaties met versterkte muziek”.

Meer info

www.leefmilieu.brussels

Datum van de update: 30/11/2017