Versleten banden en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur: geef uw mening over de ontwerpovereenkomst (professionnels)

03/10/2018

Het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen legt een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op aan de producenten van banden en elektrische en elektronische apparatuur. Die producenten hebben de verplichting de inzameling en recyclage van het afval van hun producten te financieren.

De producenten van banden en elektrische en elektronische apparatuur hebben beslist de uitvoering van hun verplichtingen toe te vertrouwen respectievelijk aan de VZW RECYTYRE en RECUPEL en de modaliteiten van die uitvoering te bepalen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, via een milieuovereenkomst met de Brusselse regering.

Uw mening is van tel

Overeenkomstig artikel 7 van de ordonnantie van 29 april 2004 betreffende de milieuovereenkomsten worden de ontwerpen van milieuovereenkomst betreffende de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van de producenten van banden aan de ene kant en elektrische en elektronische apparatuur aan de andere kant aan een openbare raadpleging onderworpen.

Het voorwerp van de overeenkomsten betreft de voorziening voor de inzameling en recyclage van versleten banden aan de ene kant en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur aan de andere kant  in Brussel.

Binnen de dertig dagen na deze publicatie kan iedere geïnteresseerde zijn opmerkingen formuleren.

De tekst kan worden geraadpleegd bij Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C/3000 B-1000 Brussel, van maandag tot vrijdag, van 9u30 tot 16u en op haar website. Een kopie van de tekst kan ook via elektronische weg worden verkregen op het volgende adres: info@leefmilieu.brussels.

Datum van de update: 03/10/2018