Verbod op plastic kassazakjes voor eenmalig gebruik: Leefmilieu Brussel doet controleacties op het terrein (professionnels)

01/02/2018

Inspecteurs van Leefmilieu Brussel hebben op woensdag 31 januari gerichte controleacties uitgevoerd op een markt en in meerdere handelszaken in Elsene.  De doelstelling: controleren of het verbod op plastic kassazakjes voor eenmalig gebruik wordt nageleefd door de handelaars in het Brussels Gewest.  Deze controleacties zullen in 2018 worden herhaald. 
 
Vier inspecteurs van Leefmilieu Brussel, de Brusselse milieu- en energieadministratie, hebben zich deze woensdagnamiddag naar het Kasteleinsplein in Elsene begeven en hebben controleacties uitgevoerd bij marktkramers en in handelszaken in de omgeving.  Ze hebben 44 handels gecontroleerd. De meerderheid was in orde maar 7 van de handelaars moeten meer informatie geven en zullen daarna eventueel een waarschuwing krijgen om hen te herinneren aan de wetgeving, met het verzoek geen zakjes van minder dan 50 micron meer te gebruiken.

Het gaat om een eerste reeks van controles die kan worden gevolgd door andere controles die zullen leiden tot processen-verbaal.  We herinneren eraan dat de wet in strafrechtelijke en administratieve sancties voorziet.  De alternatieve administratieve geldboetes variëren van 50 tot 62.500 euro met een verdubbeling van dit bedrag in het geval van recidive.

De inspecteurs van Leefmilieu Brussel worden gemobiliseerd

In 2018 zijn specifieke controleacties voor de plastic zakjes gepland en ze kunnen worden ingepast in andere controleopdrachten die door Leefmilieu Brussel worden uitgevoerd in het kader van zijn werkprogramma voor 2018. Het departement dat verantwoordelijk is voor inspecties bij Leefmilieu Brussel telt 66 personen, waarvan 34 inspecteurs. In 2017 werden 1.441 preventieve inspecties uitgevoerd en 1241 klachten beheerd in diverse domeinen zoals geluidsoverlast of de verplichting om afval te sorteren.

Een recent verbod op plastic kassazakjes voor eenmalig gebruik

We herinneren eraan dat sinds 1 december 2017 een totaalverbod geldt op het gebruik van plastic kassazakjes voor eenmalig gebruik. Onder plastic zakjes voor eenmalig gebruik moet men lichte plastic zakjes verstaan die aan de kassa’s van de supermarkten en winkels, maar ook op de markten gebruikt worden. Deze maatregel is in werking getreden op 1 september 2017, maar een periode van 3 maanden werd voorzien zodat de handelaars hun voorraad konden opgebruiken.  Er werd ook begeleiding voorzien en er werden op het terrein sensibiliseringsacties gevoerd met de steun van het Brussels agentschap Atrium.

Het jaar van de “zero afval”

Elk jaar wordt er in Europa 800.000 ton aan plastic zakjes voor eenmalig gebruik gebruikt. Met een gebruiksduur van enkele minuten en een levensduur van 100 tot 400 jaar vertegenwoordigen deze plastic zakjes een enorme hoeveelheid afval.  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvormen tot een “zero afval”-Gewest is het jaarthema bij Leefmilieu Brussel.

 

Datum van de update: 01/02/2018