Verbetering van de luchtkwaliteit en de geluidsomgeving tijdens de autoloze zondag

30/09/2019

De Europese autoloze zondag werd ingevoerd op 22 september 1999.  De dag is het hoogtepunt van de Week van de Mobiliteit (van 16 tot 22 september) en stelt verschillende initiatieven voor om het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen en de zachte mobiliteit te promoten. In het Brussels Gewest krijgt de dag concreet vorm via een rijverbod voor auto’s tussen 9u30 en 19u00.

De dag vormt ook de gelegenheid om de omvang te onderstrepen van de vervuiling door het wegverkeer - dat verantwoordelijk is voor 69 % van de stikstofoxide-uitstoot in het BHG - en van de winst voor de luchtkwaliteit en de geluidsomgeving als er geen auto’s rondrijden.

Algemeen gezien was er op de afgelopen autoloze zondag een spectaculaire verbetering van de luchtkwaliteit, met concentraties van stikstofmonoxide (NO), stikstofdioxide (NO2) en black carbon die 70 % tot 85 % lager lagen dan op een werkdag en 55 % tot 70 % lager dan op een gemiddelde zondag.

De verbetering van de luchtkwaliteit was ook zeer duidelijk merkbaar in het tijdelijke meetstation aan het De Brouckèreplein. In het tijdsblok 9u30 – 19u00 noteerden we een afname met 81 % van de concentraties NO en met 67 % van de concentraties NO2, vergeleken met de waarden geregistreerd op de werkdagen tijdens de Week van de Mobiliteit.

Ook wat het fijn stof betreft, werd een duidelijke daling vastgesteld, zelfs al kan die meer worden toegeschreven aan de weersomstandigheden die gunstig waren voor de spreiding van de vervuilende stoffen.  De ozonconcentraties lagen daarentegen gevoelig hoger dan op een normale zondag, wat logisch is als gevolg van de daling van de NO-emissies die niet meer zoveel kunnen bijdragen aan het afbraakproces van de ozonlaag.

Er werd ook een sterke daling van de niveaus van het achtergrondgeluid opgetekend aan de verschillende stations voor geluidsmetingen in de nabijheid van wegen, in vergelijking met de zondag vóór het evenement.

Er werden :

  • zeer uitgesproken dalingen (van meer dan 10 dB(A)) vastgesteld voor de stations in de nabijheid van autosnelwegen : aan de rand van de E411 in Oudergem (AUD_E411) en nabij de E40 in Sint-Lambrechts-Woluwe (WSL_Gull) ;
  • vrij uitgesproken dalingen (van meer of in de buurt van 5 dB(A)) voor de stations van de Waversesteenweg (AUD_Wavr), de Houba de Strooperlaan (LKN_Houb) en de Willem Tellstraat (STG_Tell).

Bekijk hier het volledige rapport over de impact van geluidsomgeving tijdens de autoloze zondag.

Datum van de update: 02/10/2019