Van 22 september tot 6 november loopt de eerste biënnale van het Brusselse stadslandschap

02/09/2016
Brussels Urban Landscape Biennal

Het begrip "stadslandschap" is een nieuw begrip. Het omvat een nieuwe manier van denken over de relatie tussen de natuurlijke omgeving en de gebouwen. Het maakt het mogelijk de stad te vernieuwen ten voordele van haar bewoners.

Het doel van deze eerste biënnale van het stadslandschap is het stadslandschap bij de Brusselse publieke opinie beter bekend te maken.

De biënnale van het stadslandschap wordt georganiseerd door Leefmilieu Brussel in samenwerking met de Brusselse Federatie voor Stedenbouw, de René Pechère Bibliotheek, Bozar en Flora Brussels, op initiatief van de minister van Leefmilieu Céline Fremault.

 

De biënnale heeft als doel:

  • de landschapsarchitectuur in Brussel beter bekend te maken bij het grote publiek
  • de parken en tuinen tot leven te brengen
  • lokale en buitenlandse bezoekers aan te trekken door het imago van Brussel
  • banden te smeden met andere Europese steden
  • innovatieve plaatsen van uitwisseling te creëren
  • de beroepen van de landschapseconomie in de kijker te zetten.

Donderdag 22 september - Openingsconferentie in Bozar

Bozar

Openingsconferentie van de biënnale, toegankelijk voor het publiek. Deze ligt in de lijn van de cyclus van architecturale conferenties van BOZAR. Landschapsarchitect Bas Smets zal in het Engels een uiteenzetting geven over het thema van de uitvinding van het landschap.

Van 19u tot 20u in zaal M van het Paleis voor Schone Kunsten in de Ravensteinstraat.

Inschrijving

 

 

Vrijdag 23 september – Opening van de tentoonstelling over de voorstelling van de landschappen

Van vrijdag 23 september tot zondag 6 november 2016 loopt vervolgens in Bozar de tentoonstelling die wordt ingeleid door landschapsarchitect Bas Smets. Deze toont de voorstelling van de landschappen aan de hand van 5 media: schilderkunst, cartografie (of gravure), fotografie, film en tools die door de landschapsarchitecten worden gebruikt.

De tentoonstelling is alle dagen open, van dinsdag tot zondag, van 10u tot 18u, op donderdag tot 21u.

Meer info

Vrijdag 23 september - Symposium: Maak plaats voor het Brusselse stadslandschap!

De Brusselse Federatie voor Stedenbouw organiseert het symposium van deze eerste biënnale van het Brusselse stadslandschap. Dit evenement is toegankelijk voor iedereen die bij het stadslandschap in Brussel betrokken is: ambtenaren, leerkrachten, professionals, verenigingen, burgers, studenten...

Een aantal Belgische en buitenlandse sprekers zullen er het woord nemen. Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal het evenement openen en Céline Fremault, minister van Leefmilieu van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal het afsluiten.

Het symposium vindt plaats in Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C, 1000 Brussel.

Van 8u tot 18u in het grote auditorium.

Deelname: 40 euro (20 euro voor studenten)

Programma en inschrijving

Zaterdag 24 september – Inhuldiging van het Zennepark

Het Zennepark is ontstaan op een oude bedding van de Zenne, die werd aangelegd als stadspark. Dit project maakt deel uit van het Duurzamewijkcontract “Masui”, op het grondgebied van Stad Brussel. Deze nieuwe groene ruimte sluit aan op het gewestelijke Groene netwerk, door het creëren van een wandel- en fietsroute, die ook gunstig is voor de biodiversiteit, en die het Gaucheretpark verbindt met het 21 juli-park.

Parc de la Senne

Dit rechtlijnige parcours tussen huizenblokken vervult een belangrijke functie als groene ruimte in een dichtbebouwde wijk. Het is een schakel in een geheel van renovatieprojecten in het noorden van Brussel langs het kanaal. Het biedt de omwonenden een aangenaam groen kader dat toegankelijk is voor voetgangers en trage fietsers, met moestuinzones, picknicktafels, hoekjes om zich te ontspannen en elkaar te ontmoeten, en speel- en sportterreinen.

Het park zal ’s morgens officieel worden ingehuldigd en zal vanaf de namiddag open zijn voor het publiek.

Zondag 25 september - Tuinen in Feesttooi door de CIVA Stichting

Op initiatief van de René Pechère Bibliotheek (CIVA) zal het publiek uitzonderlijk gratis privétuinen kunnen bezoeken op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In elke tuin zal de ontwerper zelf gids spelen. Dit jaar wordt landschapsarchitect Erik Dhont in de schijnwerpers geplaatst. Liefst 40 tuinen zijn voor het publiek toegankelijk.

Meer info

Datum van de update: 09/09/2016