Vallende takken door de droogte

19/07/2018

Door de droogte worden sommige bomen kwetsbaar, waardoor er gevaar is voor vallende takken. Bijgevolg raadt Leefmilieu Brussel de bevolking aan zeer voorzichtig te zijn in de parken, onder de kruin van de bomen, maar ook in het bos en in de omgeving van de bomenrijen aan de rand van de weg, in het bijzonder in de parkeerzones. 

De lange periode van droogte waarin we ons momenteel bevinden, blijft niet zonder gevolgen voor de bomen, die zich op hun manier wapenen tegen de gevolgen van de hitte. Zowel in de parken als in de bossen worden tal van vallende, perfect gezonde takken vastgesteld. Het fenomeen is in het bijzonder zichtbaar bij de bomenrijen, waar de takken regelmatig op de weg vallen. Ook de schors van de platanen, met inbegrip van de stam en hoge takken, laat massaal los.

De bomen transpireren

Volwassen bomen in onze streken die aan de zomerzon worden blootgesteld verliezen 1000 à 3000 liter vocht per dag (ofwel het equivalent van 5 à 15 badkuipen/dag). Dit laat toe dat de sappen door de boom stromen tot aan de bladeren om ze af te koelen en te vermijden dat ze letterlijk door de zon worden geroosterd. Maar wat gebeurt er bij een gebrek aan water door een lange periode van droogte?

In het geval van intense zonneschijn kan de transpiratie van de takken zo hevig worden dat het water dat door de boom stroomt gasvormige microbellen vormt: dit wordt “cavitatie” genoemd. Indien deze belletjes groter worden en de kanalen vullen die het water naar de bladeren brengen, wordt de circulatie van de sappen plots onderbroken. Dat wordt een “embolie” genoemd, waardoor de tak plots afbreekt, ongeacht de grootte of de gezondheidstoestand van de boom. 

Moeilijk te voorkomen

Het is evenwel onmogelijk om dit fenomeen te voorkomen. We weten trouwens nog steeds niet welke strategie de boom toepast om zich ertegen te beschermen, alhoewel er momenteel onderzoek wordt gedaan naar een vroegtijdige opsporing van het geluid dat deze luchtbellen veroorzaken. 

Leefmilieu Brussel besteedt bijzondere aandacht aan de follow-up van de bomen in de parken onder zijn beheer en stelt alles in het werk om de risico’s die aan deze vallende takken verbonden zijn te minimaliseren en de veiligheid van het publiek te garanderen. De ploegen op het terrein van de afdeling Groene ruimten verwezenlijken met de hulp van de cel Fytosanitair toezicht een dagelijkse follow-up van onze groene ruimten, wat een totaal van 40.000 bomen vertegenwoordigt, verdeeld over meer dan 80 sites.

Datum van de update: 19/07/2018