Vacatures voor een nieuwe Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) (professionnels)

18/10/2019

Het Belgisch Staatsblad heeft op 15 oktober de vacatures gepubliceerd voor een volledig nieuwe Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC).  Deze adviescommissie speelt sinds 2003 een cruciale rol via haar adviezen in verband met ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Brussels Gewest.

Een recente hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) betekent dat de structuur van GOC ook verandert.  Vanaf nu zullen alleen nog onafhankelijke experten lid zijn van de GOC.  Alleen wie geen openbare functie of mandaat bekleedt, kan nog lid worden van de vernieuwde GOC: ambtenaren, kabinetsmedewerkers en verkozenen op lokaal, provinciaal, gewestelijk, regionaal, federaal of Europees niveau kunnen zich niet kandidaat stellen.

Er zijn vacatures voor leden in acht domeinen: Stedenbouw en ruimtelijke ordening (3 leden); Mobiliteit (3 leden); Leefmilieu (3 leden); Economie (3 leden); Huisvesting (2 leden); Cultureel erfgoed (1 lid); Natuurlijk erfgoed (1 lid); en Architectuur (2 leden).

In januari 2020 begint de nieuwe commissie aan een mandaat van vijf jaar.

De oproep tot kandidaatstelling en gestandaardiseerd CV kunt u hieronder downloaden.

 

Datum van de update: 24/10/2019