Uw mening over water in al zijn gedaanten in Brussel

28/04/2020

De afdeling Water van Leefmilieu Brussel coördineert de uitwerking van een Waterbeheerplan voor de periode 2022-2027.

Waarover gaat dat?

Het Waterbeheerplan wil een geïntegreerd en globaal antwoord bieden op alle uitdagingen die in verband staan met het waterbeheer in het Brussels Gewest (rivieren, vijvers, drinkwater, grondwater, overstromingen, ...). Het probeert een antwoord te bieden op de grote uitdagingen die met het waterbeheer verbonden zijn om te komen tot een goede toestand van de waterlichamen en aquatische ecosystemen en een beter beheer van de overstromingsrisico's.  Het gaat gepaard met bevoorrechte concrete acties die zullen worden uitgevoerd via diverse politieke hefbomen (besluiten, toelagen, informatie, overheidsinvesteringen, ...). 
Om meer te weten: Waterbeheerplan

Daarbij zijn talloze actoren betrokken maar er moet ook rekening worden gehouden met de prioriteiten van de Brusselaars.

Daarom vindt binnenkort een participatief proces plaats.

Deze vragenlijst biedt een eerste kans om uw mening te geven. Dit duurt maar 5 minuten.

>> Onderzoek afgesloten <<

Datum van de update: 23/04/2021