Update: de krokodil was eigenlijk een grap

01/04/2021
Crocodile retrouvé dans le Canal de Bruxelles / Krokodil gevonden in het kanaal van brussel

UPDATE: Het bericht over de krokodil in het kanaal van Brussel was uiteraard een grapje ter gelegenheid van 1 april. Het enige dat we in het kanaal van Brussel zijn tegengekomen, zijn de gebruikelijke vissoorten. Wel is het een feit dat er exotische soorten aanwezig zijn in Brussel. We herinneren je er dan ook aan dat het essentieel is voor de biodiversiteit om geen dieren of planten los te laten in de natuur.

Meerdere omwonenden hebben de voorbije weken gemeld dat ze in het kanaal van Brussel iets hebben gezien dat op een groot reptiel lijkt. De dienst Biodiversiteit van Leefmilieu Brussel en de gewestelijke brandweer werden ter plaatse gestuurd om de zaak van naderbij te onderzoeken.

Alles begon met een, op zijn minst verrassend, telefoontje van een burger die verklaarde dat hij in het kanaal van Brussel iets had zien rondzwemmen dat sterk op een krokodil leek. De Infodienst van Leefmilieu Brussel dacht eerst dat het om een flauwe grap ging, maar kreeg al gauw een tweede oproep en vervolgens een derde, allemaal met een gelijkaardig verhaal. Een aantal mensen mailden ook foto’s door om hun beweringen te staven. Die foto’s werden voor interne analyse naar de dienst Biodiversiteit gestuurd. 

Aangezien de twijfel toenam, zijn onze teams, onder begeleiding van politie en brandweer, uit voorzorg ter plaatse gegaan om op zoek te gaan naar de krokodil. Na 2 dagen zoeken, kwam de totale verrassing: er zat inderdaad een kleine krokodil in het kanaal! De aanwezige dierenartsen konden bepalen dat het ging om een vrouwelijk exemplaar van 80 cm groot dat niet ouder was dan 2 jaar. Het dier zou zich hoofdzakelijk gevoed hebben met de vis die in het kanaal leeft, zoals baars, voorn en snoekbaars. Het is niet de eerste keer dat exotische soorten in Brussel worden aangetroffen.

Het reptiel werd voorlopig toevertrouwd aan het dierenpark van Roodebeek en zal binnenkort naar zijn soortgenoten in de dierentuin van Paira Daiza worden overgebracht.
De vraag blijft echter hoe het dier tot daar was geraakt en hoelang het al in het kanaal zat. Was het in het kanaal achtergelaten door de eigenaar die het illegaal in zijn bezit had? Het blijft nog een mysterie.

We herinneren eraan dat vanaf 1 juni 2021 enkel reptielen van de ‘positieve lijst’ gehouden mogen worden en dat volgens bepaalde minimumnormen. Die positieve lijst geldt voor iedereen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die reptielen houdt. De krokodil staat niet op de lijst en mag dus niet worden gehouden in het Gewest.

Datum van de update: 02/04/2021