Uitstel van de actualisatie van het bedrijfsvervoerplan (professionnels)

11/06/2020

De Brussels regering heeft vorige week besloten om het opstellen van het bedrijfsvervoerplan uit te stellen met één jaar. Dit betekent dat de referentiedatum voor het opstellen het bedrijfsvervoerplan 30 juni 2021 wordt (in plaats van 30 juni 2020) en de nieuwe deadline voor het indienen van het plan 31 januari 2022 (in plaats van 31 januari 2021). Dit uitstel heeft voor alle duidelijkheid ook betrekking op de Federale Diagnostiek voor woon-werkverplaatsingen.

COVID-19 en de uitzonderlijke gezondheidscrisis die volgde na deze pandemie heeft nog steeds een aanzienlijke invloed op onze werk- en mobiliteitsgewoonten. Een mobiliteitsenquête afnemen bij werknemers in deze omstandigheden zou dan ook een beeld geven van deze zeer specifieke context, maar zou geen goede basis kunnen vormen om de impact van het vervoerplan van de voorbije jaren te evalueren en om nieuwe doelstellingen te formuleren voor de komende jaren.

Net daarom wordt de huidige cyclus verlengd met één jaar, waarna een nieuwe cyclus zal starten van 3 jaar. Hierdoor kunnen de bedrijven die al een vervoerplan hadden opgesteld, de focus leggen op het uitvoeren van hun actieplan in deze nieuwe mobiliteitscontext: lessen trekken uit het veralgemeende telewerk, extra inzetten op actieve mobiliteit, juiste informatie geven over het gebruik van het openbaar vervoer, ...

Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit, zullen de bedrijven blijven ondersteunen tijdens het komende jaar door opleidingen en webinars te organiseren, audits uit te voeren en al jullie vragen te beantwoorden.

Zowel Bike Project als de Mobility Manager training zullen dit jaar doorgaan.

Datum van de update: 11/06/2020