Uitdagingen en perspectieven van het Natuurplan en van het Programma voor Pesticidenreductie, in Brussel (professionnels)

07/11/2019

Ontmoetingen & Rondetafelgesprekken - Dinsdag 3 december, 9.30 - 12.30 u.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een Natuurplan uitgewerkt dat in april 2016 werd goedgekeurd en de periode 2016-2020 bestrijkt, evenals een Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie (GPPR) voor de periode 2018-2022. De meeste acties hebben betrekking op 80% van de groene ruimten die geen actieve bescherming genieten.
Op dinsdag 3 december, van 9.30 tot 12.30 u., nodigt Leefmilieu Brussel alle actoren uit de overheids-, privé-, verenigings- en academische sector uit die bevoegd zijn voor milieu, om een eerste balans op te maken en om samen de toekomstige strategieën van de ondernomen acties te definiëren. Het is de bedoeling samen de oplossingen uit te werken die zullen leiden tot een sterkere tenuitvoerlegging van de praktijken voor ecologisch beheer in de stad.

Bent u ook een geëngageerde actor voor de aanleg van groene ruimten in Brussel? Neem dan deel aan deze voormiddag in het teken van het Natuurplan / GPPR!

Voormiddagprogramma

8.30 – 9 u.: Ontvangst en inschrijvingen

9 tot – 9.20 u.: Inleiding van de dag en praktische regeling

9.20 – 9.45 u.:  Balans en perspectieven van het Natuurplan en van het Programma voor Pesticidenreductie

9.45 – 10 u.: Organisatie van de rondetafelgesprekken 

10 – 11 u.: Rondetafelgesprek 1 (Auditorium) – De rol van de overheidsactoren
Deelnemers: Philippe Matthys, Algemeen Directeur van de Haven van Brussel; Benjamin Cadranel, Algemeen Bestuurder van CITYDEV; Eric Flamée, Green Manager van Brussel Mobiliteit; Christophe Soil, … van Perspective Brussels; Betty Waknine, … van Urban; Yves Lemmens, Algemeen Directeur van de BGHM / OVM’s; …


10 – 11 u.: Rondetafelgesprek 2 (Cafetaria) - De rol van de privéactoren 
Deelnemers: Olivier Willocx, Algemeen Directeur van BECI; Emmanuel Malfeyt, Sustainable Economy van de Cluster Ecobuild; Hugues Kempeneers, Manager van de CBBH; Pierre-Alain Franck, Algemeen Directeur van de BVS; Isabelle Driesen, Directrice van Les Jeunes Jardiniers; …


11 – 11.30 u.: Koffie & tussendoortje / netwerking 

11.30 – 11.50 u.: Nabespreking van de Rondetafelgesprekken 1 + 2

11.50 – 12.15 u.: Vragen & Antwoorden 

12.15 – 12.30 u.: Conclusies van Minister Alain Maron

12.30 – 12.45 u.: Ondertekening van de engagementcharters 

13 - 14 u.: Walking lunch

Wilt u uw actief engagement tegenover het Natuurplan / GPPR bevestigen?
Neem dan deel aan ons evenement op 3 december!

Inschrijvingen
Toegangsprijs: gratis / Inschrijving verplicht
Toegangsplan 

Datum van de update: 25/11/2019