Tweedehandsbouwmaterialen: de Brusselaars zijn klaar (professionnels)

01/06/2015

In het kader van een reflectie over het hergebruik van tweedehandsbouwmaterialen, heeft het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector (BRC Bouw), met de steun van Leefmilieu Brussel,  een enquête gedaan bij de Brusselaars. 464 personen, particulieren en professionals werden ondervraagd om beter hun gewoontes en verwachtingen in kaart te brengen ten opzichte van het aankopen van tweedehandsbouwmaterialen.

De resultaten zijn bemoedigend: van de voorgestelde materialen verklaren 30 à 80% van de respondenten bereid te zijn deze eventueel tweedehands te willen kopen, ongeacht de erfgoedwaarde ervan. Naast de meer klassieke materialen (stenen, schrijnwerk), blijkt er eveneens interesse voor andere materialen zoals sanitair, keukens of klein elektrisch materieel.

Tot slot zou 50% van de respondenten graag geïnformeerd worden wanneer er zich een verkoopplatform van tweedehandsbouwmaterialen zou vestigen in Brussel.

Datum van de update: 10/05/2017