Twee nieuwe opleidingscycli voor “Referentiepersonen versterkt geluid” (professionnels)

29/11/2019

Organiseert u evenementen in openlucht of beheert u etablissementen die versterkte muziek verspreiden met geluidsniveaus tot 100 dB(A)?  Bent u een sound professional en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving over versterkt geluid?

Schrijf u dan in voor een opleidingscyclus voor “Referentiepersonen versterkt geluid”, georganiseerd door Leefmilieu Brussel in februari en mei 2020.

De wet verplicht alle publiek toegankelijke etablissementen (net als evenementen in openlucht en tijdelijke evenementen) die versterkt geluid verspreiden boven de 95dB(A) (etablissementen van categorie 3) een “Referentiepersoon” aan te duiden die de opleiding van Leefmilieu Brussel heeft gevolgd.

De vier opleidingscycli, twee in het Nederlands en twee in het Frans, zullen in februari en mei 2020 worden georganiseerd, met telkens twee halve dagen van theoretische lessen en praktische workshops. Kandidaten die beide (theoretische en praktische) lessen bijwonen en slagen voor de evaluatietest krijgen het aanwezigheidscertificaat en kunnen aanspraak maken op de titel “Referentiepersoon versterkt geluid” in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Praktische regeling

Kalender

Nederlandstalige cyclus – Februari 2020:

  • Theorieles: 12/02 van 9u tot 13u,
  • Praktische cursus: 14/02 van 9u tot 13u of 19/02 van 9u tot 13u (datum naar keuze).

Franstalige cyclus – Februari 2020:

  • Theorieles: 21/02 van 9u tot 13u,
  • Praktische cursus: 27/02 van 9u tot 13u of 03/03 van 9u tot 13u (datum naar keuze).

Nederlandstalige cyclus – Mei 2020:

  • Theorieles: 08/05 van 9u tot 13u,
  • Praktische cursus: 12/05 van 9u tot 13u of 14/05 van 9u tot 13u (datum naar keuze).

Franstalige cyclus – Mei 2020:

  • Theorieles: 26/05 van 9u tot 13u,
  • Praktische cursus: 27/05 van 9u tot 13u of 29/05 van 9u tot 13u (datum naar keuze).

Locatie : Leefmilieu Brussel - Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C/3000, B-1000 Brussel

Toegangsplan

Kosten: de opleiding is gratis.

Toelatingsvoorwaarden: Nederlands of Frans spreken, minstens 18 jaar oud zijn, een muziekopleiding hebben gevolgd of over aanzienlijke muzikale ervaring beschikken (minstens 3 jaar), informaticakennis van Mac of PC.

Inschrijving: op basis van het kandidaatsformulier, vergezeld van een korte beschrijving van uw motivering.

Een bevestigingsbrief en het gedetailleerde programma van de opleiding zullen u snel worden bezorgd.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 25 personen per cyclus. Bijkomende sessies worden indien nodig georganiseerd. De kandidaten worden geselecteerd op basis van de datum waarop zij hun ingevulde formulier versturen. Niet-geselecteerde kandidaten krijgen voorrang bij de inschrijving voor een volgende editie van de opleiding.

Meer informatie over de verplichtingen rond het verspreiden van versterkt geluid vindt u op leefmilieu.brusssel/versterkt-geluid en in de gids voor organisatoren van evenementen en uitbaters van etablissementen.

Datum van de update: 18/02/2020