Twee belangrijke nieuwigheden voor de EPB-reglementering voor werkzaamheden (professionnels)

07/10/2020

De EPB-reglementering voor werkzaamheden ziet de opkomst van twee belangrijke nieuwigheden. Ten eerste worden de eisen inzake het Primaire Energieverbruik (PEV) voor nieuwe en met nieuw gelijkgestelde niet-residentiële eenheden versterkt. Ten tweede komt er een nieuw vademecum. Het vergemakkelijkt de toepassing en naleving van EPB-eisen voor renovatie- en nieuwbouwprojecten.

De ontwikkelingen van de EPB-reglementering voor werkzaamheden

Nieuwe ontwikkelingen van de EPB-reglementering voor werkzaamheden zullen op 1 januari 2021 en 1 januari 2022 in werking treden. Denk eraan om deze wijzigingen in uw toekomstige projecten te integreren.

Alle bouw- en renovatieprojecten waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag zal worden ingediend vanaf 1 januari 2021 zijn onderheving aan de drie volgende ontwikkelingen:

  • strengere eisen inzake het Primaire Energieverbruik (PEV) voor nieuwe en met nieuw gelijkgestelde niet-residentiële eenheden (NGE);
  • strengere en geharmoniseerde isolatie-eisen voor bepaalde wanden;
  • nieuwe berekeningsmethode voor de Energieprestatie voor Wooneenheden (EPW) en voor Niet-residentieel (EPN).

Voor de nieuwe en met nieuw gelijkgestelde niet-residentiële eenheden (NGE) waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2022 zal worden ingediend, moet een bijkomende versterking van de PEV-eisen worden voorzien.

Vind alle informatie over deze ontwikkelingen in het laatste EPB-werkzaamheden e-news.

Het nieuw vademecum

Dit vademecum van Leefmilieu Brussel is de officiële handleiding omtrent de eisen en procedures van de EPB-reglementering voor werkzaamheden. Op enkele uitzonderingen na betreft het alle nieuwbouw- en bepaalde renovatieprojecten die een stedenbouwkundige vergunning vereisen. 

Deze nieuwe editie werd volledig herzien, verbeterd en aangevuld, o.a. als gevolg van feedback op het terrein van de sector, de dienst Facilitator Duurzame gebouwen en gemeentelijke EPB-medewerkers.  De voornaamste nieuwigheden zijn de volgende 

Datum van de update: 09/10/2020