Transformeer de Belgische evenementenindustrie met de Circular Event Toolkit (professionnels)

16/06/2021

Nu de eventwereld weer op gang komt, is er de Circular Event Toolkit om de spelers uit de sector heel concrete oplossingen en tools aan te reiken om het eventontwerp drastisch te herwerken en tegelijkertijd de principes van de circulaire economie erin te integreren.

Aan de hand van acht thematische fiches zal de Toolkit de spelers helpen om:

  • de levensduur en het gebruik van materialen te verlengen;  
  • de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen; 
  • meer gebruik te maken van ecologische en zo lokaal mogelijke materialen; 
  • het energieverbruik te verminderen, zowel wat de vervaardiging als de logistiek en het transport betreft;
  • de arbeidsomstandigheden van de werknemers in de sector te respecteren en bij te dragen tot een echte sociale ethiek in de volledige waardeketen van de activiteit; 
  • de deelnemers aan het evenement bewust te maken op het vlak van duurzaamheid.

De Circular Event Toolkit is het resultaat van een samenwerking tussen de bureaus VO Event en VO Citizen, respectievelijk gespecialiseerd in eventcommunicatie en burgercommunicatie, Emmanuel Mossay, expert in circulariteit, en het bureau SENSE, dat multimediacontent maakt en gespecialiseerd is in maatschappelijke vraagstukken. De Circular Event Toolkit kan rekenen op de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het programma Be.Circular en wordt in open source gedeeld om op die manier bij te dragen tot de transformatie van de volledige sector in de richting van milieuvriendelijkere praktijken.

Datum van de update: 16/06/2021