TOTEM-tool erkend voor BREEAM-certificering (professionnels)

17/02/2020
TOTEM, de Belgische tool voor de beoordeling van de milieuprestatie van gebouwen op basis van een levenscyclusanalyse van materialen, is nu erkend als één van de instrumenten die gebruikt kunnen worden binnen de BREEAM-certificering. 
 

Wat is BREEAM? 

BREEAM is een internationaal beoordelingssysteem voor duurzaamheid van gebouwen. Meer dan 2 miljoen gebouwen zijn al BREEAM gecertificeerd in niet minder dan 85 landen, in België zijn 424 gebouwen BREEAM-gecertificeerd. Dit beoordelingssysteem evalueert de duurzaamheid van gebouwen volgens 10 thema's: beheer, gezondheid en welzijn, energie, transport, water, afval, landgebruik, biodiversiteit, innovatie en  materialen. 

Wat is TOTEM? 

De TOTEM-tool stelt gebruikers in staat om de milieu-impact van materialen in bouw- en renovatieprojecten gedurende hun hele levenscyclus te berekenen en vooral te verminderen. Met TOTEM kunnen architecten, studiebureaus en overheden gebouwen ontwerpen die, naast het behalen van goede energieprestaties, de druk op de natuurlijke hulpbronnen verminderen en de afvalproductie beperken. 

TOTEM is een publieke, transparante en gebruiksvriendelijke interface die het resultaat is van een intensieve samenwerking tussen de drie gewesten. De tool werd in februari 2018 gelanceerd en richt zich vooral op een publiek van ontwerpers (architecten en studiebureaus). Twee jaar na de lancering heeft TOTEM meer dan 2.000 gebruikers. 

Hoe gebruik je TOTEM in BREEAM?  

Vanaf maart zal TOTEM beschikbaar zijn voor gebruik in de "BREEAM International New Construction 2013 and 2016" en "BREEAM International Refurbishment and Fit Out 2015 calculators" binnen het materialencriterium "MAT 01". Met TOTEM zal een "5+ EXEMPLARY" score behaald kunnen worden, wat de maximale rating is voor dit criterium.

Meer informatie op de TOTEM website
Datum van de update: 17/02/2020