Tien jaar bodembeheer in Brussel: balans en perspectieven (professionnels)

25/02/2015

Afspraak op dinsdag 26 mei 2015 bij Leefmilieu Brussel om deel te nemen aan het colloquium "Tien jaar bodembeheer in Brussel: balans en perspectieven".

 

Dit colloquium heeft als doel de balans op te maken van 10 jaar beheer van verontreinigde bodems in Brussel en wil de toekomstperspectieven schetsen. Deze liggen in de lijn van de gewestelijke beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van juli 2014.

Het colloquium past ook in het Internationaal Jaar van de Bodem 2015, uitgeroepen door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties. Ook Leefmilieu Brussel deelt de bezorgdheid om de bodem duurzaam te beheren om zo de gezondheid en het ecosysteem te beschermen, maar ook de voedselveiligheid en de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vrijwaren.   

 

Het colloquium richt zich in het bijzonder tot notarissen, vastgoedmakelaars, bodemverontreinigingsdeskundigen, ondernemers in bodemsanering en alle personen die betrokken zijn bij een initiatief voor de studie en sanering van verontreinigde bodems.

 

Het programma en inschrijvingsformulier zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Datum en plaats:

Dinsdag 26 mei 2015 van 8u30  tot 16u30

Leefmilieu Brussel

Thurn en Taxis-site

Havenlaan 86 C/3000

1000 Brussel

Bereikbaarheidsplan

Datum van de update: 10/05/2017