Thuisslachten voortaan verboden in Brussel (professionnels)

23/03/2018

Het slachten voor privéconsumptie van schapen, geiten, varkens en gekweekt wild buiten een slachthuis, is voortaan verboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het slachten voor privéconsumptie zal in een erkend slachthuis moeten gebeuren. Dit verbod komt bij het verbod dat reeds van toepassing is om runderen en paarden om gezondheidsredenen buiten een slachthuis te slachten.

Meer informatie? Raadpleeg de ordonnantie van 25/01/2018 tot wijziging van de wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren die op 04/03/2018 in werking is getreden.

 

Datum van de update: 28/03/2018