Thematische workshop « Het statuut van afval en product in de circulaire economie in Brussel » (professionnels)

13/10/2020

Donderdag 26 november 2020 – 14u30-18u30 – Leefmilieu Brussel

Voorafgaande inschrijving en enquête

In het kader van de ontwikkeling van de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarin u een rol speelt, maakt de kwalificatie van een materiaal als afval het mogelijk de bescherming van het leefmilieu te garanderen, maar hierdoor kan echter ook de ontwikkeling van bepaalde kleine en middelgrote projecten worden afgeremd door de administratieve procedure die hierbij komt kijken.

Een materiaal dat als “product” of als “afvalstof” wordt geïdentificeerd, zal immers aan een verschillend juridische stelsel worden onderworpen.

Momenteel bestaan er in de Brusselse regelgeving geen beslissingsprotocollen die toelaten een dergelijke kwalificatie te bepalen. Het probleem stelt zich ook voor andere begrippen die op dit gebied van toepassing zijn: hergebruik, voorbereiding voor hergebruik, bijproduct of einde-afvalstatus. 

Vertrekkende van deze vaststelling en via de CiRèDe en het hulpbronnen- en afvalbeheerplan heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zich ingezet om deze problematiek aan te pakken en innovatieve oplossingen hieromtrent te vinden.

Leefmilieu Brussel heeft een studie gelanceerd met het oog op het onderzoeken van deze begrippen en om praktische oplossingen te implementeren die aangepast zijn aan de ontwikkeling van de circulaire economie, en waarbij de bescherming van het leefmilieu niet uit het oog wordt verloren.

Een thematische workshop wordt georganiseerd op donderdag 26 november 2020 (14u30 - 18u00) via videoconferentie om u de resultaten van deze studie voor te stellen en uw feedback hierover te ontvangen.

Programma

De thematische workshop van 26 november 2020 heeft als doel de stand van zaken te presenteren betreffende de kwalificatie van een afval-product in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals pisten voor de herziening van de wetgeving met het oog op het bevorderen van de circulaire economie met betrekking tot deze materie. 
 
Deze workshop is interactief, met 3 opeenvolgende ateliers, namelijk betreffende de noties hergebruik, bijprodukt en einde afvalstatus. Aarzel niet om tussen te komen gedurende de workshop om uw ervaringen mee te delen en ons uw ideeën voor te leggen.  U kan reageren op het moment zelf en u kan uw ideeën na de workshop overbrengen aan info@sphere.be.
 
14u15 – 14u30: Ontvangst        
14u30 – 14u45: Inleiding (door Leefmilieu Brussel)

Deel I : stand van zaken

14u45 – 15u15: Algemene noties met betrekking tot de problematiek (door SPHERE advocaten)
15u15 – 15u25: Voorstelling van de actuele juridische situatie in het BHG (door Leefmilieu Brussel)
15u25 – 15u40: Pauze

Deel II : ateliers

15u40 – 16u20: Atelier betreffende hergebruik
16u20 – 16u40: Atelier betreffende bijproducten
16u40 – 16u55: Pauze
16u55 – 17u55: Atelier betreffende de einde afvalstatus
17u55 – 18u00: Conclusie

Interesse? Schrijf u in.

Deze thematische workshop wordt georganiseerd in het kader van het hulpbronnen- en afvalbeheerplan.

Bovendien wordt er een online-enquête georganiseerd om uw eerste opmerkingen en vaststellingen hierover te ontvangen (afval, circulaire economie en Brussels juridisch kader).  Aarzel niet om deze enquête in te vullen - de resultaten zullen ook worden voorgesteld tijdens de workshop van 26 november 2020. 

Deze enquête neemt slechts 10 minuten in beslag.

Info en vragen: info@sphere.be

Datum van de update: 01/12/2020