Terugblik op het Colloquium ‘20 jaar milieu-inspectie in Brussel: balans en vooruitzichten’ (professionnels)

13/12/2019

In 23 voordrachten van elk 10 minuten brachten experten op 21 november jl. een overzicht van de grote evoluties die de milieu-inspectie sinds 1999 heeft meegemaakt. Ze lieten het publiek ook kennismaken met de controle- en inspectiepraktijken, vanuit verschillende invalshoeken en transversaal.

Het Wetboek van Inspectie was in de periode 2014-2018 een drijvende kracht voor verschillende projecten. Die resulteerden in twee publicaties: ‘De milieu-inspectie ten dienste van de Brusselaars’ (FR) en ‘Alternatieve administratieve geldboetes, een aanvullend preventie-instrument’.

Samen met het publiek, bestaande uit deelnemers van gewestelijke en gemeentelijke overheden en het verenigingsleven, werden de perspectieven geschetst voor de verdere evolutie en aanpassingen van de milieu-inspectie. Bijzondere aandacht ging daarbij naar een nieuwe rapporteringstool voor de afvalbeheerders (BRUDAWEB), de eerste reacties op een systeem van administratieve minnelijke schikking en de release van twee informatieve video’s: ‘AAndachtiG voor milieu-inbreuken!’ en ‘Vliegtuiglawaai: Brussel waakt over je oren’.

Deze dag was slechts het begin van nieuwe concrete acties die er binnenkort aankomen! Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Inspectie via onze website.

De presentaties van alle sprekers van dit Colloquium (.pdf) kan u vanaf nu raadplegen.

Datum van de update: 10/01/2020