Tel op 5 en 6 augustus de vlinders in de tuin

13/07/2017

Het vlinderseizoen is volop aan de gang. Net als vorige jaren lanceren de verenigingen Natagora en Natuurpunt een grote vlindertelling. U heeft geen tuin ? Aarzel dan niet om de vlinders te tellen in de openbare groene ruimten !

In 2016 werden gemiddeld 17 vlinders per tuin waargenomen.

Ondanks een sterke achteruitgang de vorige jaren kunnen we in Brussel 28 soorten waarnemen.

Een praktische folder voor op het terrein

Gehakkelde aurelia, landkaartje, kleine vos, witjes, dagpauwoog ... Kunt u ze herkennen ?

U kunt zich al trainen om de soorten in Brussel te herkennen dankzij de identificatiefolder die Leefmilieu Brussel heeft uitgegeven. In de folder staan de voornaamste soorten die op het Brusselse grondgebied kunnen worden waargenomen.

U kunt de folder gratis bestellen via het nummer 02 775 75 75, via info@environnement.brussels of u kunt hem hieronder downloaden.

Praktische info

De actie van Natagora en Natuurpunt wordt dit weekend van 5 en 6 augustus gehouden.
De modaliteiten om deel te nemen vindt u op de website van de vereniging van uw keuze (zie hierna).

Datum van de update: 07/06/2018