Strengere regels voor de verkoop van pesticiden

11/12/2015

Sinds 25 november 2015 moeten verkopers van pesticiden (gewasbeschermingsmiddelen) overal in België houder zijn van een fytolicentie, een certificaat dat hun kennis van een goed gebruik van de producten en niet-chemische alternatieven bewijst.

Het pesticidegebruik is een belangrijke bekommernis voor de gezondheid en milieubescherming.  Zeg het voort : wij hebben geen pesticiden nodig! Om degenen te beschermen die nog steeds pesticiden gebruiken, zijn er nieuwe bepalingen in werking getreden.

 

Beter advies bij de verkoop van producten voor particulieren

De vergunningen om gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen die bestemd zijn voor particulieren enerzijds en professionelen anderzijds zijn sinds 2012 gescheiden.

Voor de verkoop aan particulieren werden ook bijkomende veiligheidsmaatregelen voorzien: de producten die bestemd zijn voor het grote publiek worden in kleinere verpakkingen aangeboden, klaar voor gebruik, met veiligheidsdoppen en hun gebruik vereist een beperkte beschermingsuitrusting (handschoenen en bedekkende kledij volstaan).

Bovendien moeten alle verkopers van producten die bestemd zijn voor particulieren, zowel in de gespecialiseerde handelszaken (boomkwekerijen, tuincentra, doe-het-zelfzaken) als in de grootdistributie (supermarkten, hard discount) in het bezit zijn van een specifieke licentie (fytolicentie van het type NP). De kleinhandelaars moeten er ook voor zorgen voldoende verkopers te hebben die over deze licentie beschikken.

Deze maatregel wil vooral de klanten die ondanks alles pesticiden willen gebruiken beter informeren en adviseren. Het gaat daarbij ook om ecologische producten die in de biolandbouw worden gebruikt (biopesticiden) en die aan dezelfde wetgeving zijn onderworpen (een bioproduct is immers niet altijd onschadelijk!).

Het gaat ook om professionele producten

Specifieke fytolicenties zijn ook verplicht voor verkopers en adviseurs van professionele producten (fytolicentie van het type P3) en voor de gebruikers van deze producten (fytolicenties van het type P3, P2 en P1).

Het is vooral de bedoeling om de veiligheid te vergroten van de professionelen (landbouwers, tuiniers, arbeiders, ...) die dikwijls de grootste slachtoffers zijn van deze stoffen doordat ze er regelmatig aan worden blootgesteld. Maar het grote publiek zal ook kunnen profiteren van de positieve gevolgen van het gebruik van alternatieve praktijken en de keuze voor duurzamere bestrijdingsstrategieën, zowel bij het beheer van de groene ruimten en wegen als bij de landbouwproductie.

Hoe verkrijgt u een fytolicentie als professioneel?

Enkel professionelen (verkopers en gebruikers) moeten een fytolicentie op naam hebben (geen globaal certificaat voor rechtspersonen).  De aanvragen moeten worden ingediend via de website van de federale overheid:  www.fytolicentie.be.

Meer info over de fytolicentie

Datum van de update: 21/11/2016