Stikstofdioxide: het meetnet voor de luchtkwaliteit voldoet aan de Europese eisen

14/06/2017

Na een studie van ClientEarth die op 13 juni weerklank heeft gekregen in de pers herinnert Leefmilieu Brussel eraan dat het meetnet aan de Europese eisen terzake voldoet. Het meetnet bevat zelfs meer meetpunten dan vereist zodat kan worden ingespeeld op eventuele technische of logistieke omstandigheden.

Waarom wordt geen rekening gehouden met het station Kunst-Wet ?

De Europese regelgeving bepaalt : « voor alle verontreinigende stoffen moeten de verkeersgerichte bemonsteringsbuizen ten minste 25 m van de rand van grote kruispunten en niet meer dan 10 m van de wegrand verwijderd zijn. ». Het meetstation Kunst-Wet bevindt zich echter op minder dan 25 meter van een groot kruispunt en beantwoordt dus niet aan het voornoemde criterium. Deze metingen wijzen op een extreem lokale verontreiniging, beperkt tot de nabijheid van het kruispunt, maar zijn niet representatief voor de luchtkwaliteit in de omgeving.

Er is ook voorzien dat de stations zich bevinden in « de gebieden binnen zones en agglomeraties waar de hoogste concentraties voorkomen waaraan de bevolking rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden blootgesteld gedurende een periode die in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde(n) niet verwaarloosbaar is ». Meestal blijft de blootstelling aan verontreinigende stoffen op een dergelijk kruispunt beperkt tot enkele minuten per dag en is ze niet representatief voor een blootstelling gedurende een hele dag.

Beantwoorden de installaties aan de Europese normen ?

Voor stikstofdioxide moeten er in het Brussels Gewest minstens 4 meetpunten zijn. Aan die voorwaarde wordt ruimschoots voldaan, aangezien er momenteel 8 stations bij het Europees Milieuagentschap worden gerapporteerd (Sint-Agatha-Berchem, Neder-Over-Heembeek, Haren, Sint-Jans-Molenbeek, Elsene, Ukkel, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Katelijne).

Voor fijnstof legt de Europese richtlijn minstens 6 gecumuleerde meetpunten op voor de vaste meting van PM10 en PM2.5. Momenteel beschikken we over 11 meetpunten in het Brussels Gewest, verspreid over 6 stations voor PM10 en 5 stations voor PM2.5. De naleving van de Europese voorwaarden wordt dus ruimschoots gewaarborgd.

Dit geldt ook voor de meting van de andere verplichte verontreinigende stoffen die in de Europese richtlijn zijn opgenomen. Algemeen gezien omvat het meetnet voor de controle van de luchtkwaliteit in het Brussels Gewest duidelijk meer meetpunten dan vereist, zodat kan worden ingespeeld op eventuele technische of logistieke moeilijkheden en tegelijk aan de Europese voorwaarden kan blijven worden beantwoord. Alle gegevens van de Brusselse meetstations, behalve die van het station Kunst-Wet, worden jaarlijks aan de Europese Commissie meegedeeld.

Details van de huidige voorzieningen voor de controle van de luchtkwaliteit

Het telemetrisch meetnet voor de luchtkwaliteit bestaat uit meettoestellen die doorlopend werken en de aanwezigheid van een of meer specifieke luchtverontreinigende stoffen registreren.

Met die meetsystemen kan in real time de evolutie van de luchtkwaliteit worden gevolgd en zijn de resultaten zichtbaar op Luchtkwaliteit.brussels of irceline.be. Dit netwerk omvat 9 meetstations die door Leefmilieu Brussel worden beheerd. Die 9 stations dekken de voornaamste omgevingstypes die in een stadsomgeving terug te vinden zijn, namelijk:

Type van station

Station(s)

Residentieel en niet beïnvloed door het verkeer

41R012 - Ukkel 

Residentieel en weinig beïnvloed door het verkeer

41B011 - Sint-Agatha-Berchem 

Residentieel en beïnvloed door het verkeer 

41WOL1 - Sint-Lambrechts-Woluwe

Residentieel en dichtbij industrieel gebied  

41MEU1 - Neder-Over-Heembeek 

Stedelijk en licht beïnvloed door het verkeer 

41B004 - Sint-Katelijne 

Stedelijk en gematigd beïnvloed door het verkeer 

41R001 - Sint-Jans-Molenbeek 

Stedelijk en sterk beïnvloed door het verkeer 

41R002 - Elsene

41B001 - Kunst-Wet 

Industrieel

41N043 - Voorhaven (Haren)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij die lijst van meetstations die worden beheerd door Leefmilieu Brussel komen de twee stations die door het Europees Parlement worden beheerd in het raam van de verplichtingen verbonden aan zijn uitbatingsvergunning. 

Daarnaast zijn er de 2 meetstations in de Leopold II-tunnel. Die stations worden beheerd door Mobiel Brussel. De follow-up en validering van de gegevens gebeuren in samenwerking met Leefmilieu Brussel.

De onderstaande kaart toont de ligging van de meetstations die worden beheerd door Leefmilieu Brussel en het Europees Parlement, net als de verontreinigende stoffen die in elk station worden gemeten:

Legende :   rode punten = stations beheerd door Leefmilieu Brussel, blauwe punten = stations beheerd door het Europees Parlement, paarse punten = stations beheerd door Mobiel Brussel (tunnel)

Deze vaststellingen tonen aan dat er vanzelfsprekend nog grote inspanningen moeten blijven worden geleverd om de luchtkwaliteit in Brussel te verbeteren. De verontreiniging, die in grote mate wordt beïnvloed door het autoverkeer in onze hoofdstad, moet worden ingeperkt door de combinatie van de acties die door elk van de Belgische entiteiten worden ondernomen.

Datum van de update: 26/06/2017

Contact: 

Voor meer informatie en interviewaanvragen kunt u terecht bij :