SolarClick: wanneer de Brusselse overheid haar eigen hernieuwbare elektriciteit produceert (professionnels)

09/04/2020

Het SolarClick-programma zal van 2017 tot 2020 de installatie mogelijk maken van fotovoltaïsche zonnepanelen op de sites van de lokale (gemeentelijke en gewestelijke) Brusselse overheden. Een bijkomende elektriciteitsproductie die zal toelaten bij te dragen tot de gewestelijke doelstelling van de productie van hernieuwbare energie.  

De hernieuwbare productie die eind 2019 reeds werd gecertificeerd via groenestroomcertificaten bedraagt 2,5 GWh.  Een begin dat zeer snel een vervolg zal krijgen, want eind 2019 werden 77 werken gestart voor bijna 10 miljoen euro ten gunste van 40 verschillende overheden.  Bovendien werden via een overheidsopdracht 4 installateurs van fotovoltaïsche zonnepanelen aangewezen. 

Er werd bijna 37.000 m² aan zonnepanelen en 7,36 MWp geïnstalleerd

Bijna de helft van de begunstigden zijn gemeenten, de andere overheden handelen eerder op gewestelijk of paragemeentelijk niveau:  12 OCMW’s, 2 politiezones en diverse organisaties zoals de MIVB of Vivaqua.  Ongeveer 50 % van de betrokken gebouwen zijn scholen en kinderdagverblijven, de rest zijn werkplaatsen of garages, kantoren, sportcentra, homes of woningen.  De helft van de werken betreffen middelgrote installaties (tussen 50 en 250 kWp).  De grootste werf betreft een vermogen van bijna 1MWp.  

De eerste resultaten zijn bemoedigend 

In dit stadium lijkt het project in zijn geheel al rendabel te zijn, ook al is het programma nog niet afgelopen, dankzij de toegekende groenestroomcertificaten die de overheden toelaten gebruik te maken van installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit.  Een mooie doelstelling die zonder twijfel niet zou bereikt zijn zonder de steun van het programma.

Het programma wordt uitgevoerd door Sibelga in naam van Leefmilieu Brussel, die de rol van derde investeerder voor het Gewest opneemt.  De investeringen, afkomstig van het gewestelijk Klimaatfonds, worden gerecupereerd door de verkoop van groenestroomcertificaten die toelaten dit fonds te spijzen voor andere investeringen in de Solarclick- of Nrclick-programma’s (equivalent voor de energie-efficiëntie). 

Datum van de update: 09/04/2020