SolarClick en NRClick (professionnels)

09/03/2017

Op wonesdag 22 februari werd de aftrap gegeven van SolarClick, een ambitieus programma voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, en van NRClick, een volledig aanbod van energiediensten. Allebei mikken ze op openbare gebouwen en moeten ze het Brussels Gewest helpen om zijn doelstellingen inzake energie en klimaat te bereiken.

De Brusselse Regering besliste om met SolarClick en NRClick van start te gaan. Beide programma’s zijn officieel vandaag gelanceerd om het belangrijke potentieel voor hernieuwbare productie en energiebesparing van openbare gebouwen uit te buiten. Het speelt hierbij geen rol of het gaat om administratieve gebouwen, sportieve infrastructuur, scholen, enz.
Centraal staat de technische en financiële begeleiding van de publieke gemeentelijke en gewestelijke actoren om meer hernieuwbare energie te produceren en de broeikasgasuitstoot te verminderen. De twee programma’s worden door het Klimaatfonds gefinancierd dat door het BWLKE (het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing) ingevoerd is.

SOLARCLICK: Fotovoltaïsche energie ontwikkelen

Inzake hernieuwbare energieën is het potentieel in ons Gewest beperkt voor warmtekrachtkoppeling, windenergie of biomassa. Daarom geeft de Brusselse Regering de voorkeur aan en ondersteunt ze de ontwikkeling van de fotovoltaïsche energie.
Met SolarClick worden bijna 85.000 m2 daken tegen 2020 met fotovoltaïsche zonnepanelen uitgerust en verhoogt zo het fotovoltaïsch vermogen dat in Brussel momenteel geïnstalleerd is met ongeveer 22,5%. Op termijn wordt het zo mogelijk om de uitstoot van CO2 met 4.500 ton te verminderen. Dit programma wordt voorzien van een budget van 20 miljoen euro over 4 jaar (2017-2020).

NRCLICK: De gebouwen minder energieverslinden maken

Fotovoltaïsche zonnepanelen plaatsen heeft natuurlijk alleen zin wanneer de daken eerst geïsoleerd zijn en het energieverbruik van de gebouwen op de voet gevolgd wordt.
Dat is waar NRClick over gaat, met een energieboekhoudingsinstrument, een opdrachtencentrale en verschillende diensten voor analyse en technische interventie. NRClick wil het totale gas- en elektriciteitsverbruik van de openbare gebouwen spoedig en respectievelijk met 15% en 5% verminderen. Dit programma wordt voorzien van een budget van 7 miljoen euro over 4 jaar (2017-2020).

SIBELGA en Leefmilieu Brussel aan de slag ermee

NRClick is een uitbreiding van de energieboekhoudingsdienst die de energienetbeheerder Sibelga sinds 2011 aan de Brusselse gemeenten levert en die reeds zijn doeltreffendheid heeft bewezen. De resultaten ervan hebben hem trouwens een prijs opgeleverd op de Belgian Environment & Energy Awards 2014.
De Regering heeft trouwens de uitvoering van NRClick en SolarClick aan Sibelga, in samenwerking met Leefmilieu Brussel, toevertrouwd. Op grond van zijn ervaring met het performant en rationeel energieverbruik zal Sibelga volledig neutraal de overheden begeleiden en adviseren opdat ze hun voorbeeldrol voor de Brusselaars volledig kunnen opnemen.

Europese doelstellingen en Brusselse doelstellingen

Solarclick en NRClick maken twee van de maatregelen concreet die door de Brusselse Regering in het gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan in juni 2016 genomen zijn. Dit plan moet de doelstellingen van het Brussels Gewest helpen bereiken, namelijk de uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 (in vergelijking met 1990) met 30% verminderen en de hernieuwbare energieproductie tegen 2020 verdubbelen (in vergelijking met 2013, waarbij ze van 2% tot 4% stijgt). Deze doelstellingen zijn het resultaat van het akkoord over de “Burden Sharing” dat de inspanningen die door de Europese Unie opgelegd zijn (in het kader van haar befaamde plan 20-20-20) tussen de federale overheid en de drie Gewesten verdeelt.
Het Lucht-Klimaat-Energieplan omvat ook andere maatregelen die zowel op de overheden, als op ondernemingen en particulieren gericht zijn en waarvoor de Regering heel wat financiële middelen vrijgemaakt heeft.

Datum van de update: 14/12/2017