Sluiting van twee parkings in het Zoniënwoud

04/01/2021

De bosparkings van de Tweebergenweg en de  Berckmansweg worden definitief gesloten. Die beslissing past in de intergewestelijke Structuurvisie voor het Zoniënwoud zoals in november 2008 goedgekeurd door de gewestelijke ministers en in het Beheerplan voor het Zoniënwoud zoals in juni 2019 goedgekeurd door de Gewestelijke regering. 

Het doel van de sluiting is de recreatieve druk in het woud te verminderen om zo de rust te kunnen vrijwaren die nodig is voor het behoud van de biodiversiteit.

De steeds grotere bezoekersaantallen in het woud hebben immers gevolgen voor de fauna en flora. Vanaf een bepaalde bezoeksdrempel worden de dieren gestoord en wordt de voortplanting van bepaalde soorten ontregeld en zelfs verhinderd.  

De « poorten naar het woud »

Om te kunnen beantwoorden aan de vraag bij de bevolking om het woud te kunnen bezoeken en tegelijk de ecologische waarde ervan te herstellen krachtens zijn statuut als Natura 2000-gebied werd een onthaalstrategie voor de bezoekers uitgewerkt. Die strategie wil de bezoekers leiden naar ‘onthaalpoorten’ waar een aantal voorzieningen het mogelijk  maken te beantwoorden aan de voornaamste behoeften op het vlak van horeca, sportactiviteiten, ... In totaal worden aan de rand van het woud zeven van dergelijke poorten ingericht.  Voor het Brusselse deel zijn de onthaalpoorten de Renbaan van Bosvoorde en het domein van het Rood Klooster in Oudergem.

Welke alternatieven voor de twee afgesloten parkings?

Het aantal parkeerplaatsen zal worden behouden, maar zal worden geconcentreerd in de directe nabijheid van de onthaalpoorten. Voor de onthaalpoort van de Renbaan van Bosvoorde blijven de volgende 3 parkings open:

  • de parking aan de Renbaan (1)
  • de parking aan de Renbaanlaan (2)
  • de parking van de Gravendreef (3)

In die zones worden parkings ingericht waar de fietsers hun fiets kunnen stallen.

Een andere parking op een redelijke afstand (ongeveer een kilometer van de gesloten parkings) wordt momenteel ingericht in de Middenhut in het Vlaams Gewest. Daar zullen 86 voertuigen terechtkunnen.

Overal in het woud

We herinneren eraan dat het hele Zoniënwoud publiek toegankelijk blijft. De wandelaars kunnen zich dus blijven begeven naar de zones nabij de gesloten parkings. Belangrijk is wel dat de omgangsregels in alle zones goed in acht worden genomen (op de bewegwijzerde paden blijven, honden aan de leiband houden waar dat verplicht is, ...) zodat iedereen kan blijven genieten van deze groene long en tegelijk de nodige rust voor de wilde fauna niet wordt verstoord.  

Datum van de update: 05/01/2021