Sluiting van de speelpleinen in het Brussels Gewest tot nader order

16/03/2020

Als gevolg van de federale maatregelen in het raam van de COVID19-crisis en de concrete vertaling ervan door Brussel Preventie en Veiligheid sluit Leefmilieu Brussel haar speelpleinen tot nader order. 

De gewestelijke parken blijven wel open. We benadrukken evenwel dat de gebruikers de regels inzake sociale afstand (minstens 1,5 meter tussen personen) zorgvuldig moeten naleven en contacten tussen de verschillende generaties absoluut moeten worden vermeden.  

Bedankt voor uw medewerking en begrip. 

Datum van de update: 15/07/2020