Sluiting van de parken van het Brussels Gewest vanaf vanavond tot 1 maart

28/02/2020

Gelet op de hevige rukwinden die worden aangekondigd, worden sommige Brusselse gewestelijke parken vanaf vanavond 18u tot zondag 1 maart 8u gesloten.

Volgens de laatste weersvoorspellingen kunnen de windsnelheden boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de 80 km/u of zelfs meer bereiken. 

In overeenstemming met de stormprocedure van Leefmilieu Brussel, zullen we overgaan tot de sluiting van onze parken. Leefmilieu Brussel beveelt daarom aan om deze gewestelijke groene ruimtes (parken, bossen en woud) te vermijden en in het bijzonder de omgeving van bomen.

Deze ruimtes die Leefmilieu Brussel kan afsluiten, zullen voor het publiek worden afgesloten en na inspectie, opruiming en beveiliging opnieuw worden opengesteld.

In de parken die niet kunnen worden afgesloten, zal aan de ingangen een bericht worden uitgehangen en zullen de parkwachters de bevolking informeren.

We hopen dat deze situatie, die van de weersomstandigheden afhangt, van korte duur zal zijn, dat u de nodige maatregelen kan nemen om mobiliteitsproblemen te voorkomen en dat u opnieuw snel voluit van onze groene ruimten kunt genieten.


 

Datum van de update: 02/03/2020