Sluiting van de parken in het Brussels Gewest vanaf morgen 12u en van de Brusselse parkings in het Zoniënwoud vanaf vanavond 22u

09/08/2018

Omwille van de hevige rukwinden die worden voorspeld, zullen de gewestelijke parken en bossen op donderdag 9 augustus vanaf 12u afgesloten worden tot vrijdagochtend. De parkings van het Zoniënwoud die zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden, zullen reeds worden afgesloten vanaf vanavond 22u tot vrijdagochtend.

Gezien de omstandigheden raadt Leefmilieu Brussel aan om de omgeving van de gewestelijke groene ruimten (parken en bossen) te vermijden en op een veilige afstand te blijven van bomen.

De parken die Leefmilieu Brussel kan afsluiten zullen verboden worden voor het publiek en worden heropend na inspectie, opruiming van eventuele schade en beveiliging.

In de parken die niet kunnen worden afgesloten en bij de parkings van het Zoniënwoud zullen er waarschuwingsberichten worden uitgehangen aan de ingangen, en de opzichters en boswachters zullen het publiek informeren.

Wij hopen dat deze maatregel die genomen is door de uitzonderlijke weersomstandigheden van korte duur is, dat u voorzorgsmaatregelen kunt treffen om mobiliteitsproblemen te vermijden, en dat u snel opnieuw van onze parken en bossen kunt genieten.

Datum van de update: 09/08/2018